Sıçanda kronik etanol uygulamasının beyinde H2O2 ile indüklenen oksidatif stres üzerine etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1995

Öğrenci: Yaşar Meryem Yeşim Ünlüçerçi

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Seldağ BEKPINAR