Açık İnovasyon Stratejilerinin İşletme Performansına Etkisi: Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Üzerine Bir Uygulama


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Öğrenci: ZEHRA BİNNUR AVUNDUK

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): HALİM KAZAN