NORVEÇ (RØROS) BAKIR MADENLERİNDE YETİŞEN BAZI BİTKİLERDE METAL BİRİKİMİ VE FİTOREMEDİASYON POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI


Öğrenci: Nurbir GEVREK KÜRÜM

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülriz Bayçu

Eş Danışman: Michael Moustakas