İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI VEKAROTİS İNTİMA KALILIĞI İLİŞKİSİ


Öğrenci: ASİSTAN DR EDA KILIÇ ÇOBAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DURSUN KIRBAŞ