KURUMSAL PERFORMANS ANALİZİ VE BİR UYGULAMA


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: FEYZA GEYLAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Sema ULUTÜRK AKMAN