Mercimekden (Lens culinaris Medik.) ADP-Glukoz Pirofosforilaz ve Nişasta Dallandırma Enzimleri cDNA'larının İzolasyonu


Öğrenci: Işıl Tulum

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gül ÖZ