Ernst Blochs Ästhetik und die Werke von Thomas und Heinrich Mann. Der Zauberberg und Der Untertan angesichts der Expressionismusdebatte


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü, Türkiye

Öğrenci: Pınar Akkoç

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Hatice Şebnem SUNAR