Ağır Metal Nanopartiküllerinin Sinirli Ot (Plantago) Bitkileriyle Fitoremediasyonu


Öğrenci: Hilal Eroğlu

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gülriz Bayçu

Eş Danışman: Thomas Sawidis