Toplumsal Bellek ve Siyasal Dönüşümler Bağlamında Hatırlama ve Unutma’nın Mekânla İlişkisi: Antagonist Bellek İnşası ve Medya İlişkisine Dair Türkiye Örneği.


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Rabia ZAMUR TUNCER

Consultant: Ali Murat Vural