Bakır-protionamid kompleksinin titreşim spektrumunun deneysel FTIR incelenmesi


Öğrenci: SOMAIEA MOHAMED ALDARRAT

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Ayberk YILMAZ