LİPOPROTEİN(a) VE LİPİD PROFİLİNİN İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIK OLGULARINDA RİSK FAKTÖRÜ OLARAK ARAŞTIRILMASI


Öğrenci: ASİSTAN DR MURAT GÖDEL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): DURSUN KIRBAŞ