Farklı Konakçı Ağaçlar Üzerinde Yaşayan Ökseotu (Viscum album) Bitkisinde Biyokimyasal Analizler


Öğrenci: Evren Önay Uçar

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Emine Şeküre Nazlı ARDA