Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Competence In Art

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Müziği, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Halic University, Instıtute Of Socıal Scıences, Türk Müziği, Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler, Turkey

Dissertations

 • 2016 Competence In Art

  BAĞLAMA RESİTALİ: BAĞLAMADA İLERİ İCRA NİTELİĞİNİN ALEVİ MÜZİĞİ VE KÜLTÜRÜNÜN YAYGINLAŞMASINA ETKİSİ

  Halic University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Müziği