Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Books & Book Chapters

Sağlıkta 3 Boyut Uygulamaları

in: Sağlıkta İleri Teknoloji Uygulamaları, Mustafa Said Yıldız, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.29-43, 2019