Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2020 - Devam Ediyor Şarkiyat Mecmuası

    Editör

  • 2015 - 2020

    Yardımcı Editör