Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2014 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyla Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı , Türkiye

 • 2011 - 2014 Yüksek Lisans

  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2007 - 2011 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Fars Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Yüksek Lisans

  1. Câmî’nin Silsiletü’z-zeheb Adlı Mesnevisinin Üçüncü Defteri (Tercüme ve İnceleme)

  Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri Ve Edebiyatları Anabilim Dalı/ Fars Dili Ve Edebiyatı Bilim Dalı