Lect. PhD Yusuf Ziya AY


Communication faculty, Journalism Department

Department of General Journalism


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Journalism, Communication Sciences, Radio, Cinema and Television

Email: yzay@istanbul.edu.tr
Other Email: yusufziyaay@gmail.com
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 12665
Web: http://profil.istanbul.edu.tr/tr/p/yzay
Office: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi G08 No'lu Oda
Address: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Süleymaniye Mah. Besim Ömer Paşa Caddesi, No: 3 34116 Beyazıt, Fatih / İstanbul

Metrics

Publication

11

Project

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2024

2010 - 2024

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Journalism, Turkey

1991 - 1995

1991 - 1995

Undergraduate

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department, Turkey

Dissertations

2024

2024

Doctorate

"Editoryal Üretim Sürecinde Haberlerin Çerçevelenmesi"

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı

1999

1999

Postgraduate

”24 Aralık 1995 Genel Seçimlerinde Medyanın Siyasal Propaganda Aracı Olarak Kullanılması-CHP ve DSP Örneği “

Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik Ana Bilim Dalı Genel Gazetecilik Bilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2024

2024

Kalite Kültürü Eğitimi

Quality Management

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Kalite Koordinatörlüğü

2022

2022

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2022

2022

Çoktan Seçmeli Sınav Sorusu Hazırlama Çalıştayı

Measurement and Evaluation

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2022

2022

Kamu Etiği Hizmetiçi Eğitimi

Quality Management

İstanbul Üniversitesi

2022

2022

"Enerji Çeşitleri ve Enerji Dönüşümü" Konulu Eğitim

Renewable Energy Sources

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2022

2022

"Enerji Verimliliği Mevzuatı" Konulu Eğitim

Renewable Energy Sources

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2022

2022

"Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik Çalışmalar" Konulu Eğitim

Renewable Energy Sources

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2022

2022

"Enerji Verimliliği Uygulamaları" Konulu Eğitim

Sustainable Energy Resources

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2022

2022

"Sürdürülebilirlik Durumuna Göre Enerji Kaynakları" Konulu Eğitim

Sustainable Energy Resources

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2022

2022

"Enerji ve Çevre" Konulu Eğitim

Sustainable Energy Resources

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2022

2022

"Enerji ve Enerji Verimliliği Nedir?" Konulu Eğitim

Renewable Energy Sources

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

2021

2021

"Eğitimde Ölçme-Değerlendirme İlkelerine Uygun Sınav Hazırlama"Konulu Eğitim

Measurement and Evaluation

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

EndNote yazılımının etkin kullanımı hakkında online eğitim webinarı

IT

İstanbul Üniversitesi

2018

2018

Araştırma Yöntemleri Tasarımı- 5 (Doç. Dr. Haluk Zülfikar)

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2018

2018

TÜBİTAK Projelerine Yönelik İletişim Bilimlerinde Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi (Prof. Dr. Abdullah Koçak, Prof. Dr. Mutlu Binark, Doç. Dr. Günseli Bayraktutan, Doç. Dr. Burak Özçetin)

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2018

2018

Araştırma Yöntemleri Tasarımı- 3 (Doç. Dr. Haluk Zülfikar)

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2018

2018

Araştırma Yöntemleri Tasarımı- 4 (Doç. Dr. Haluk Zülfikar)

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2018

2018

UFUK2020, ERASMUS+, TÜBİTAK ve BAP Projeleri Bilgilendirme Toplantısı

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

2018

2018

Araştırma Yöntemleri Tasarımı- 2 (Doç. Dr. Haluk Zülfikar)

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2018

2018

Araştırma Yöntemleri Tasarımı-1 (Doç.Dr. Haluk Zülfikar)

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2017

2017

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İstanbul

2015

2015

Eğitimde İstanbul Süreci(Öğrenen,Öğreten ve Yöneten Arasında Etkileşim ve Katılımı Güçlendirmek)

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Eğitim Koordinatörlüğü, İstanbul

2012

2012

Önde Gelen Uluslararası Dergilerde Yayın Yapmak (Prof. Dr. Doğan Gürsoy)

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Yayınlar Koordinatörlüğü, İstanbul

2005

2005

Proficiency ÜDS-KPDS Hazırlık Kursu

Foreign Language

Ertan Simer'den Özel İngilizce Dersi, İstanbul

2005

2005

UNC ESL Courses

Foreign Language

University of North Carolina at Chapel Hill

2004

2004

ÜDS Hazırlık Kursu

Foreign Language

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu, İstanbul

1998

1998

Genel İngilizce

Foreign Language

English Center, İstanbul

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Mass Communications and Mass Media

Journalism

Communication Sciences

Radio, Cinema and Television

Academic Titles / Tasks

2024 - Continues

2024 - Continues

Lecturer PhD

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2016 - Continues

2016 - Continues

Lecturer

Istanbul University, Open and Dıstance Educatıon Faculty, Gazetecilik

2011 - Continues

2011 - Continues

Lecturer

Istanbul University, Open and Dıstance Educatıon Faculty, Gazetecilik

2001 - Continues

2001 - Continues

Lecturer

Istanbul University, Communication faculty, Journalism Department

2014 - 2017

2014 - 2017

Lecturer

İstanbul University-Cerrahpaşa, Vocational School Of Social Sciences, Department Of Hotel, Restaurant And Catering Services

2013 - 2014

2013 - 2014

Lecturer

Istanbul University, Communication faculty, İLETİM GAZETESİ

2012 - 2014

2012 - 2014

Lecturer

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

Lecturer

Istanbul University, Communication faculty, İLETİŞİM FAKÜLTESİ (İ-HABER) HABER MERKEZİ YAYIN DANIŞMANI

2012 - 2014

2012 - 2014

Lecturer

Istanbul University, Communication faculty, İLETİM GAZETESİ YAYIN DANIŞMANI

2001 - 2011

2001 - 2011

Lecturer

Istanbul University, Communication faculty, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HABER AJANSI (İÜHA) HABER MÜDÜRÜ

Managerial Experience

2024 - Continues

2024 - Continues

Dış Paydaşlarla İlişkiler Komisyonu altında yer alan Toplumsal Sorumluluk Çalışmaları Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2024 - Continues

2024 - Continues

Mezuniyete 3 Ders ve Azami Süresini Dolduran Öğrencilerin Ek Sınav 1 ve Ek Sınav 2 Başvurularını İnceleme Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2011 - Continues

2011 - Continues

Öğretim Görevlisi (D)

Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Open Education Programs

2001 - Continues

2001 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2001 - Continues

2001 - Continues

Öğretim Görevlisi (D)

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2022 - 2023

2022 - 2023

İletim Gazetesi Yazıişleri Editör Kurulu Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2021 - 2023

2021 - 2023

İletim Gazetesi Yayın Danışmanı

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2022 - 2022

2022 - 2022

Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

Halic University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Publıc Relatıons And Promotıon

2021 - 2022

2021 - 2022

Fakülte uygulamalı eğitim birimi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HABER AJANSI'nın (İÜHA) yeniden yapılandırılması-Yayın Koordinatörü

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2014 - 2017

2014 - 2017

ÖĞR. GÖR. DERS GÖREVİ

İstanbul University-Cerrahpaşa, Vocational School Of Social Sciences, Department Of Hotel, Restaurant And Catering Services

2015 - 2016

2015 - 2016

ÖĞR. GÖR. DERS GÖREVİ

İstanbul University-Cerrahpaşa, Vocational School Of Social Sciences, Department Of Marketing And Advertising

2013 - 2014

2013 - 2014

ÖĞR. GÖR. DERS GÖREVİ

İstanbul University-Cerrahpaşa, Vocational School Of Social Sciences, Department Of Marketing And Advertising

2013 - 2014

2013 - 2014

İLETİM GAZETESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2012 - 2014

2012 - 2014

İÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ İHABER İNTERNET SİTESİ YAYIN DANIŞMANI

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2012 - 2014

2012 - 2014

İLETİM GAZETESİ YAYIN DANIŞMANI

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2011 - 2014

2011 - 2014

ÖĞR. GÖR. DERS GÖREVİ

Istanbul University, Institute of Social Sciences, İletişim Fakültesi Bölümü

2011 - 2013

2011 - 2013

AFET KOMİSYONU ÜYESİ

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2009 - 2012

2009 - 2012

ÖĞR. GÖR. DERS GÖREVİ

İstanbul University-Cerrahpaşa, Vocational School Of Social Sciences, Department Of Marketing And Advertising

2008 - 2011

2008 - 2011

ÖĞR.GÖR. DERS GÖREVİ

İstanbul University-Cerrahpaşa, Vocational School Of Social Sciences, Department Of Management And Organization

2001 - 2011

2001 - 2011

İÜHA YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ ve STAJ SORUMLUSU

Istanbul University, Communication Faculty

2003 - 2008

2003 - 2008

İLETİM GAZETESİ Yayın Danışmanı

Istanbul University, Communication Faculty, Journalism Department

2005 - 2005

2005 - 2005

Internatinal Visiting Scholar

University of North Carolina at Chapel Hill, School Of Journalism And Mass Communication

Non Academic Experience

2001 - 2001

2001 - 2001

Editör

Company, Medical Channel Magazıne, Haber Merkezi

2001 - 2001

2001 - 2001

Muhabir-Editör

Medical Channel Magazine Dergisi

1996 - 2001

1996 - 2001

Uzman Muhabir

Company, Cumhuriyet Gazetesi, İstanbul Haber Servisi Eğitim Haberleri

1998 - 1999

1998 - 1999

Prodüktör ve Sunucu

Company, Radyo Cumhuriyet, Canlı Radyo Programı Yapımcı ve Sunucu

1994 - 1996

1994 - 1996

Televizyon Muhabiri

Public Corporation, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT), İSTANBUL HABER MERKEZİ

1994 - 1996

1994 - 1996

Televizyon Muhabiri

TRT Haber Merkezi

1994 - 1994

1994 - 1994

Muhabir

Company, Tercüman Gazetesi, Haber Merkezi

1991 - 1993

1991 - 1993

Muhabir

Company, Günaydın Gazetesi, İstihbarat Servisi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ (ÖRGÜN ÖĞRETİM BAHAR 2024)

Undergraduate

Undergraduate

MEZUNİYET PROJESİ

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ (ÖRGÜN ÖĞRETİM 2023) Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖRGÜN ÖĞRETİM

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ UZAKTAN ÖĞRETİM Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

MEZUNİYET PROJESİ

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK UZAKTAN ÖĞRETİM

Undergraduate

Undergraduate

MEZUNİYET PROJESİ ÖRGÜN UZAKTAN

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

İÇ STAJ (Z)

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ UZAKTAN ÖĞRETİM.

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

SCHOOL INTERNSHIP

Undergraduate

Undergraduate

INVESTİGATİVE JOURNALİSM

Undergraduate

Undergraduate

MEZUNİYET PROJESİ UZAKTAN ÖRGÜN

Undergraduate

Undergraduate

INVESTİGATİVE JOURNALİSM

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ UZAKTAN

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ ÖRGÜN

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖRGÜN ÖĞRETM

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK UZAKTAN EĞİTİM

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ UZAKTAN ÖĞRETİM

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ ÖRGÜN

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖRGÜN ÖĞRETİM

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Associate Degree

Associate Degree

İLETİŞİM (ÖRGÜN ÖĞRETİM) TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK UZAKTAN EĞİTİM

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMA GAZETECİLİĞİ (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK UZAKTAN ÖĞRETİM

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK ÖRGÜN ÖĞRETİM

Undergraduate

Undergraduate

İNTERNET GAZETECİLİĞİ UZAKTAN ÖĞRETİM ZORUNLU

Undergraduate

Undergraduate

GAZETECİLİK TÜRLERİ UZAKTAN ÖĞRETİM ZORUNLU

Undergraduate

Undergraduate

RÖPORTAJ TEKNİKLERİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMA GAZETECİLİĞİ (UZAKTAN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM ZORUNLU

Undergraduate

Undergraduate

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ UZAKTAN ÖĞRETİM ZORUNLU

Undergraduate

Undergraduate

GÖRÜNTÜLÜ HABER (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Associate Degree

Associate Degree

PAZARLAMA İLETİŞİMİ TEKNİKLERİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

İNTERNET GAZETECİLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM SEÇMELİ

Undergraduate

Undergraduate

GÖRÜNTÜLÜ HABER (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

İNTERNET GAZETECİLİĞİ ÖRGÜN ÖĞRETİM ZORUNLU

Undergraduate

Undergraduate

ARAŞTIRMA GAZETECİLİĞİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

PARLAMENTO MUHABİRLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM SEÇMELİ

Undergraduate

Undergraduate

ÇEVRE HABERCİLİĞİ İKİNCİ ÖĞRETİM SEÇMELİ

Undergraduate

Undergraduate

RÖPORTAJ TEKNİKLERİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

RÖPORTAJ TEKNİKLERİ (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

HABER EDİTÖRLÜĞÜ UZAKTAN EĞİTİM GÜZ

Associate Degree

Associate Degree

İLETİŞİM (İKİNCİ ÖĞRETİM) TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Undergraduate

Undergraduate

HABER EDİTÖRLÜĞÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM GÜZ

Undergraduate

Undergraduate

HABER EDİTÖRLÜĞÜ İKİNCİ ÖĞRETİM GÜZ

Postgraduate

Postgraduate

GAZETECİLİKTE EDİTORYAL SÜREÇLER VE YAKLAŞIMLAR (GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS )

Undergraduate

Undergraduate

HABER EDİTÖRLÜĞÜ (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

HABER EDİTÖRLÜĞÜ (İKİNCİ ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

HABER EDİTÖRLÜĞÜ (UZAKTAN EĞİTİM)

Associate Degree

Associate Degree

İLETİŞİM (ÖRGÜN ÖĞRETİM PAZARLAMA PROGRAMI)

Postgraduate

Postgraduate

GAZETECİLİKTE EDİTORYAL SÜREÇLER VEYAKLAŞIMLAR (TEZLİ YÜKSEK LİSANS-GENEL GAZETECİLİK BİLİM DALI)

Associate Degree

Associate Degree

MEDYA VE MEDYA PLANLAMA (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Postgraduate

Postgraduate

GAZETECİLİKTE EDİTORYAL SÜREÇLER VE YAKLAŞIMLAR (TEZSİZ YÜKSEK LİSANS GAZETECİLİK ANA BİLİM DALI )

Postgraduate

Postgraduate

GAZETECİLİKTE EDİTORYAL SÜREÇLER VE YAKLAŞIMLAR (TEZLİ YÜKSEK LİSANS-GAZETECİLİK ANA BİLİM DALI)

Undergraduate

Undergraduate

HABER AJANSI STAJI (RADYO TELEVİZYON SİNEMA BÖLÜMÜ)

Associate Degree

Associate Degree

İLETİŞİM TEKNİKLERİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

HABER AJANSI STAJI (GAZETECİLİK BÖLÜMÜ)

Undergraduate

Undergraduate

HABER AJANSI STAJI (HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ)

Undergraduate

Undergraduate

HABER AJANSI STAJI (HALKLE İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ)

Associate Degree

Associate Degree

İLETİŞİM TEKNİKLERİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Associate Degree

Associate Degree

İLETİŞİM TEKNİKLERİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

Undergraduate

Undergraduate

HABER AJANSI STAJI (GAZTECİLİK BÖLÜMÜ)

Undergraduate

Undergraduate

AJANS HABERCİLİĞİ

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2024

2024

Bibliometric Analysis of Studies on Health News

Ay F., Ay Y. Z.

6th INTERNATIONAL LATIN AMERICAN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, La Habana, Cuba, 1 - 03 February 2024, pp.348-353

2010

2010

Çevrenin Haber Değeriyle Yaşamsal Mücadelesi

Ay Y. Z.

1.Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 01 June 2010

2005

2005

A SAMPLE FOR REORGANIZING AND MANAGING OF A UNIVERSITY NEWS AGENCY WHİCH WOULD EDUCATE THE JOURNALİST: ISTANBUL UNIVERSITY NEWS AGENCY (IUHA) AND PRODUCTION AXIS JOURNALISM EDUCATION

AY Y. Z.

A BRIDGE OF INTERCULTUREL COMMUNICATION (I-II. TURKISH-GERMAN SUMMER ACADEMY PRESENTATIONS-Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg/Bonn-Rhein-Seig Universty at Sankt Augustin and Istanbul University School of Communication), İstanbul, Turkey, 9 - 17 September 2005, vol.1, no.1, pp.111-118

Books & Book Chapters

2020

2020

Sağlık Alanında İkna Edici İletişim Biçimi Olarak Korku

Ay F., Ay Y. Z.

in: Sağlık İletişimden Geçer, Prof. Dr. Suat Gezgin, Editor, Nobel Tıp Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.229-237, 2020

2016

2016

Rahmi Turan

Ay Y. Z.

in: Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt 3, Gezgin S., Polat V., Arcan H. E., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.575-654, 2016

2016

2016

Hasan Yılmaer

ARCAN H. E., AY Y. Z.

in: Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt 2, Gezgin S., Polat V., Arcan H.E., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.315-384, 2016

2016

2016

Selami Akpınar

POLAT V., AY Y. Z.

in: Türkiye Sözlü Basın Tarihi Cilt 1, Gezgin S., Polat V., Arcan H.E., Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.33-53, 2016

2014

2014

ARAŞTIRMACI GAZETECİLİK E-DERS KİTABI

Ay Y. Z.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2014

2011

2011

HABER ANALİZİ VE EDİTÖRLÜĞÜ E-DERS KİTABI

Ay Y. Z.

İstanbul Üniversitesi Açık Ve Uzaktan Eğitim Fakültesi/Uzaktan Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi, İstanbul, 2011

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

İletişim ve Kültür adlı araştırma kitap projesi

Project Supported by Other Private Institutions

AY Y. Z.

2017 - 2017

2017 - 2017

Yeni Medya Analizleri adlı araştırma kitap projesi

Project Supported by Other Private Institutions

AY Y. Z.

2011 - 2016

2011 - 2016

Türkiye Sözlü Basın Tarihi adlı araştırma kitap projesi 3 cilt

Project Supported by Other Private Institutions

AY Y. Z.

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

1998 - Continues

1998 - Continues

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ

Member

1998 - Continues

1998 - Continues

EĞİTİM VE SAĞLIK MUHABİRLERİ DERNEĞİ

Member

Mobility Activity

2005 - 2005

2005 - 2005

Improving Competencies and Qualifications

Guest Researcher

University of North Carolina at Chapel Hill, United States Of America

Awards

April 2017

April 2017

İLAD 2016 - Yılın İletişim Araştırması Ödülü (Türkiye Sözlü Basın Tarihi 1-2-3) (Ortak çalışmada bölüm yazarı ve proje danışmanı)

İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD)

May 2005

May 2005

International Visiting Scholar Certificate

The University of North Carolina at Chapell Hill

May 1999

May 1999

Basın ve Demokrasi Ödülü

Eğitim-Sen

April 1999

April 1999

Basın Ödülü

Türk Kalp Vakfı

June 1998

June 1998

Basın Ödülü

YA-PA YayınlarıCongress and Symposium Activities

01 February 2024 - 03 February 2024

01 February 2024 - 03 February 2024

6th INTERNATIONAL LATIN AMERICAN SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS

Attendee

La Habana-Cuba

01 June 2010 - 01 June 2010

01 June 2010 - 01 June 2010

1.Ulusal İletişim Ortamlarında Çevre Etkileşimi Sempozyumu-Çevrenin Haber Değeriyle Yaşamsal Mücadelesi adlı bildiri sunumu(Sempozyum kitabı yayınlanamadı-Sözlü bildiri)

Attendee

İstanbul-Turkey

09 September 2005 - 17 September 2005

09 September 2005 - 17 September 2005

1st German-Turkish Summer Academy (Organized by Istanbul University School of Communication and Bonn-Rhein-Seig Universty at Sankt Augustin

Attendee

İstanbul-Turkey

Invited Talks

December 2018

December 2018

Opınıo Iurıs Hukuk Dergisi çalışanı öğrencilerine röportaj hakkında söyleşi

Seminar

Uluslararası Hukuk Öğrencileri Birliği İstanbul Şubesi (Ilsa İstanbul)-Turkey

Visual Activities

2022 - 2022

2022 - 2022

İÜHA Koordinatörü

News Agency

Ay Y. Z.

2001 - 2011

2001 - 2011

İÜHA Haber Müdürü

News Agency

Ay Y. Z.

2001 - 2001

2001 - 2001

Medical Channel Magazine adlı sağlık dergisi editörü ve muhabiri

Newspaper Publishing

Ay Y. Z.

1996 - 2001

1996 - 2001

Cumhuriyet Gazetesi İstanbul Haber Servisi Eğitim Haberleri Uzman Muhabiri

Newspaper Publishing

Ay Y. Z.

1998 - 1999

1998 - 1999

RADYO CUMHURİYET'te Radyo Akademisi adlı canlı haftalık eğitim programının yapımcı ve sunucusu

Radio Program

Ay Y. Z.

1994 - 1996

1994 - 1996

TRT Muhabiri

TV Show

Ay Y. Z.

1994 - 1994

1994 - 1994

Tercüman Gazetesi Muhabiri

Newspaper Publishing

Ay Y. Z.