Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

‘Yargı ve Yargısal İşlevli Kurumlar Bürokrasisi’ atölye çalışmasına katılım

Osmanlı-Türk Bürokrasisinde Düzen ve Değişim Toplantısı, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul, Turkey, 13 March 2009

Kamulaştırmalarda Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kayseri Barosu – Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kayseri, Turkey, 8 - 09 June 2007

“Metropoliten Alanlarda Yasal Süreçler ve Planlama Sorunları” Konulu Oturumda Sunulan Bildiri

Metropoliten Alan Yönetiminde Yeni Arayışlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 14 November 2001, pp.96-99

Books & Book Chapters