Res. Asst. PhD Zeynep HIZLI DEMİRKALE


Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Internal Medicine Sciences, Child Health and Diseases, Pediatric Immunology and Allergy


Names in Publications: Demirkale Hizli Z.

Former Researcher

Metrics

Publication

77

Citation (WoS)

63

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

73

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2021 - Continues

2021 - Continues

Doctorate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Bölümü, Turkey

2018 - 2022

2018 - 2022

Post Doctorate of Medicine

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi Ve Alerji Bilim Dalı , Turkey

2012 - 2016

2012 - 2016

Expertise In Medicine

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları , Turkey

2014 - 2014

2014 - 2014

Expertise In Medicine

University of Pittsburgh, University Of Pittsburgh Medical Center, Pediatric intensive care unit, United States Of America

2005 - 2011

2005 - 2011

Undergraduate

Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (İngilizce), Turkey

2007 - 2007

2007 - 2007

Undergraduate

Taipei Medical University, Taipei Medical School, Taiwan

Dissertations

2016

2016

Expertise In Medicine

Erken puberte hastalarında tedavi alan ve almayan grubun antropometrik ve klinik olarak karşılaştırılması

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Büyüme Gelişme Ve Pediatrik Endokrinoloji

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

XXVI. Uygulamalı Akan Hücre Ölçer Eğitimi

Health&Medicine

İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü

2019

2019

Klinik İmmünoloji Kursu

Health&Medicine

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

2019

2019

Çocukluk Çağında Astım Kursu

Health&Medicine

Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği

2019

2019

Olgularla PİY'de Tanı Kursu

Health&Medicine

Klinik İmmünoloji Derneği

2019

2019

İyi Klinik Uygulamalar

Health&Medicine

Bahçeşehir Üniversitesi

2018

2018

AİD Güncelleme Günleri-2018/3: Primer İmmün Yetmezliklere Giriş

Health&Medicine

Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Deneği

2018

2018

AİD Güncelleme Günleri-2018/2: Deri Alerjileri

Health&Medicine

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

2017

2017

İlaç Alerjisi Tanı ve Yönetimi Kursu

Health&Medicine

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

2014

2014

İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

Occupational Health and Safety

İstanbul Üniversitesi

2014

2014

Çocuklarda İleri Yaşam Desteği

Health&Medicine

Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği

2014

2014

İlk 15 Yaşta Çocuk Sağlığı İzlemi Kursu

Health&Medicine

36. Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri

2013

2013

Yenidoğanda Uygulamalı Mekanik Ventilasyon Kursu

Health&Medicine

35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri

2013

2013

Neonatal Resüsitasyon

Health&Medicine

Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Internal Medicine Sciences

Child Health and Diseases

Pediatric Immunology and Allergy

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Student

Istanbul University, Health Sciences Institute, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Bölümü

2018 - 2022

2018 - 2022

Research Assistant

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

2012 - 2016

2012 - 2016

Research Assistant

Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division of Medical Sciences

Non Academic Experience

2016 - 2017

2016 - 2017

Other Public Institution, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

2015 - 2015

2015 - 2015

Hekim

Non-profit Organisation, Doctors Worldwide, Gönüllü Sağlık Ekibi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Ağır Cilt Ülserinin Nadir Bir Nedeni: Prolidaz Eksikliği

Hızlı Demirkale Z., Yücel E., Dolu K. O., Aktay Ayaz N., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

8. Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 29 October 2022, pp.193-194

2021

2021

İnek Sütü Alerjisinde Oral Tolerans İndüksiyonu: Tek Merkez Deneyimi

Yücel E., Özçeker D., Sipahi S., Süleyman A., Hızlı Demirkale Z., Özdemir C., et al.

15. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Muğla, Turkey, 30 October 2021

2021

2021

İlaç Deri Testleri Güvenli mi? Tek Merkez, 546 Hastanın Verilerinin Analizi

Karavaizoğlu Ç., Süleyman A., Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

43. Pediatri Günleri ve 22. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 30 May - 02 June 2021, pp.182

2020

2020

Total Alopesi İle Başvuran Cytotoxic T Lymphocyte-Associated Antigen (CTLA) 4 Eksikliği Olgusu

Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

6. Klinik İmmünoloji Kongresi, Bursa, Turkey, 31 October - 01 November 2020, pp.60-61

2019

2019

Karbamazepin İlişkili Dress Olgusu: Tedavide Plazmaferez Etkinliği

Süleyman A., Alpkıray M. F., Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Demirkol D., Tamay Z. Ü., et al.

14. Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2019, pp.142

2019

2019

Astımlı Adölesan Hastalarda Egzersiz İlişkili Dispnenin Değerlendirilmesi

Süleyman A., Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Sipahi S., Aydemir L., Keleş Türel M. N., et al.

26. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2019, pp.1-3

2019

2019

Olgu Sunumu: Oral Provokasyon Sırasında Azitromisine Bağlı Anafilaksi

Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Süleyman A., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

2. Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 September 2019, pp.160-161

2019

2019

Sefuroksim Alerjisi: Sefalosporinler Arası Çapraz Reaktivite mi Gerçek Alerji mi?

Yücel E., Süleyman A., Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü., Özdemir C.

2. Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 September 2019, pp.130-131

2019

2019

Rehberler Işığında Astım Tedavisinde Yenilikler, Ataklarda Nebül İKS Etkili mi?

Hızlı Demirkale Z.

2. Uluslar Arası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 September 2019, pp.37-39

2019

2019

Setirizine Bağlı Distoni: Bir Olgu Sunumu

Süleyman A., Hızlı Demirkale Z., Yücel E., Tamay Z. Ü., Özdemir C.

2. Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 September 2019, pp.157

2019

2019

Çocuklarda Betalaktam Dışı Antibiyotik Alerjsinin Değerlendirilmesi: On Yıllık Deneyim

Süleyman A., Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

2. Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 September 2019, pp.128-129

2019

2019

Parasetamole Bağlı Anafilaksi: Bir Olgu Sunumu

Hızlı Demirkale Z., Yücel E., Süleyman A., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

2. Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 September 2019, pp.158-159

2019

2019

Astımlı ve Alerjili Çocuklar 2019 Yaz Spor ve Eğitim Kampı Deneyimleri

Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

2. Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu, Bursa, Turkey, 13 - 14 September 2019, pp.173-174

2019

2019

Evaluation of venom allergy, anaphylaxis and adrenaline auto-injector knowledge level in turkish beekeepers and their family members

Demirkale H. Z., Yucel E., Cimen S. S., Suleyman A., Ozdemir C., Kara A., et al.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Lisbon, Portugal, 1 - 05 June 2019, vol.74, pp.522-523 identifier

2019

2019

Seftriakson Alerjisi Şüphesi ile Başvuran Hastalarımızın Değerlendirilmesi

Süleyman A., Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2019, pp.92

2019

2019

Vakalarla Inek Sütü Alerjisi

Hızlı Demirkale Z.

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2019, pp.6

2019

2019

Kistik Fibroz Hastalarımızda Parenteral Antibiyotik Alerjisinin Değerlendirilmesi

Süleyman A., Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Eryılmaz C. C., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2019, pp.93

2019

2019

Oral Provokasyon Testlerinin Değerlendirilmesi: Tek Merkez Deneyimi

Sipahi Çimen S., Bayrak Demirel Ö., Hızlı Demirkale Z., Süleyman A., Yücel E., Güler N., et al.

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 April 2019, pp.31

2019

2019

Valproik Asit ile Tetiklenen Kronik Ürtikerli Bir Olgu

Eryılmaz C. C., Süleyman A., Hızlı Demirkale Z., Yücel E., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2019, pp.75

2019

2019

Akut Ürtiker Ayırıcı Tanısında Serum Hastalığı Benzeri Reaksiyon: Bir Olgu Sunumu

Korkmaz Vural M., Yücel E., Süleyman A., Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

41. Pediatri Günleri ve 20. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 7 - 10 April 2019, pp.76

2018

2018

A Single Center Measles-Mumps-Rubella (MMR) Vaccination Experience in Patients with Egg Allergy

Yücel E., Hızlı Demirkale Z., Süleyman A., Özdemir C., Tamay Z. Ü.

1st International Eurasian Congress of Social Pediatrics, İstanbul, Turkey, 28 November - 01 December 2018, pp.125 Sustainable Development

2018

2018

Karbonmonoksit Zehirlenmesinden Alerjik Rinite: İki Zehir Sigara ve Nargile

Hızlı Demirkale Z.

XXV. Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 November 2018, pp.238

2018

2018

Do previous human bocavirus and coronavirus infections cause atopy in children?

Demirkale H. Z., Severcan U. E., Cetin S., Ozmen S., Bostanci I.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.583 Sustainable Development identifier

2018

2018

A case report of angioedema caused by chickpea water application in an adolescent with acnes

Ertugrul A., Demirkale H. Z., Bostanci I.

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology (EAACI), Munich, Germany, 26 - 30 May 2018, vol.73, pp.409 identifier

2015

2015

Can Mycoplasma Pneumoniae Be A Trigger For Type 1 Diabetes?

Hızlı Demirkale Z., Poyrazoğlu Ş., Baş F., Ağaçfidan A., Darendeliler F. F., Somer A.

1st CONGRESS of the EUROPEAN YOUNG PAEDIATRICIANS’ ASSOCIATION, İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2015, pp.122 Sustainable Development

2015

2015

D vitamin supplementation and prophylaxis

Hızlı Demirkale Z.

1st CONGRESS of the EUROPEAN YOUNG PAEDIATRICIANS’ ASSOCIATION, İstanbul, Turkey, 4 - 06 December 2015, pp.16

Books & Book Chapters

2023

2023

Ailelerin ve Doktorların Korkulu Rüyası: Besin Alerjilerinde Saklı Alerjenler

Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

in: Çocuklarda İnek Sütü Protein Alerjisine Olgular Eşliğinde Yaklaşım, Prof. Dr. Pınar Uysal,Prof. Dr. Koray Harmancı, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.65-71, 2023

2023

2023

Astım

Hızlı Demirkale Z.

in: Pediatri Ayrıntılı Değerlendirme ve Yoğun İnceleme, Prof. Dr. Ayper Somer, Editor, İstanbul Kitabevi, İstanbul, pp.249-263, 2023

2022

2022

Atopik Sendrom

Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

in: Nelson Pediatri Kurulu İncelemesi, Prof. Dr. Ateş Kara,Prof. Dr. Ergin Çiftçi,Prof. Dr. Ayper Somer,Prof. Dr. Hasan Tezer, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.5-6, 2022

2022

2022

Alerjiler, İmmünoterapi ve Anafilaksi

Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

in: Nelson Pediatri Kurulu İncelemesi, Prof. Dr. Ateş Kara,Prof. Dr. Ergin Çiftçi,Prof. Dr. Ayper Somer,Prof. Dr. Hasan Tezer, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.7-10, 2022

2022

2022

Çocuklarda Besin Alerjilerine Yaklaşım

Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

in: GENEL PEDİATRİ, PEDİATRİNİN TEMEL TAŞLARI , Prof. Dr. Fatma Oğuz, Editor, EMA Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.449-464, 2022

2021

2021

Aşılamada Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

in: AŞI VE BAĞIŞIKLAMA, Ateş Kara,Ergin Çiftçi,Hasan Tezer,Ayper Somer, Editor, Selen Yayıncılık, Ankara, pp.715-727, 2021 Sustainable Development

2021

2021

Besin Alerjilerine Bağlı Anafilaksi ve Tedavisi

Tamay Z. Ü., Hızlı Demirkale Z.

in: Çocuklarda Besin Alerjileri, Prof. Dr. Hikmet AKGÜL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.82-87, 2021

2020

2020

Astım Tanısında In Vivo ve In Vitro Teknikler

Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

in: Okul Öncesi Çocuklarda Hışıltı ve Astım, Nermin Güler, Editor, EMA Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.79-89, 2020

2020

2020

Çoklu Diyet Önerisi ile Yönetilmiş Besin Proteini İlişkili Alerjik Proktokolitte Çoklu Diyet Çok Gerekli mi?

Hızlı Demirkale Z., Tamay Z. Ü.

in: Çocuklarda Besin Alerjilerine Vakalar Eşliğinde Yaklaşım, Zeynep Tamay,Cevdet Özdemir, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.25-29, 2020

2019

2019

Asit-Baz ve Elektrolit Bozuklukları

Hızlı Demirkale Z.

in: Pediatrik Semptoma Dayalı Tanı, Ateş Kara,Ayper Somer,Ayşe Büyükcam, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.831-850, 2019

Activities in Scientific Journals

2019 - 2022

2019 - 2022

Çocuk Dergisi

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2023 - Continues

2023 - Continues

Türk İmmünoloji Derneği

Member

2023 - Continues

2023 - Continues

European Federation of Immunological Societies (EFIS)

Member

2019 - Continues

2019 - Continues

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği

Member

2019 - Continues

2019 - Continues

EAACI

Member

2018 - Continues

2018 - Continues

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

Member

2018 - Continues

2018 - Continues

EAACI

Member

Scientific Refereeing

November 2022

November 2022

IMMUNOLOGIC RESEARCH

Journal Indexed in SCI-E

Tasks In Event Organizations

Awards

April 2019

April 2019

En iyi sözlü bildiri, üçüncülük

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji Ve Astım Kongresi

October 2016

October 2016

Poster Bildiri Ödülü

Xx. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet KongresiCongress and Symposium Activities

19 May 2022 - 21 May 2022

19 May 2022 - 21 May 2022

4. Genç Pediatrik Alerjistler Sempozyumu

Invited Speaker

Adana-Turkey

30 October 2021 - 02 November 2021

30 October 2021 - 02 November 2021

15. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi

Invited Speaker

Muğla-Turkey

05 March 2021 - 07 March 2021

05 March 2021 - 07 March 2021

6. Genç Pediatristler Kongresi

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

13 September 2019 - 14 September 2019

13 September 2019 - 14 September 2019

2. Uluslararası Katılımlı Genç Pediatrik Alerjistler ile Alerjide Yenilikler SempozyumuSustainable Development

Invited Speaker

Bursa-Turkey

22 April 2019 - 25 April 2019

22 April 2019 - 25 April 2019

14. Uluslararası Katılımlı Çocuk Alerji ve Astım Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

04 December 2015 - 06 December 2015

04 December 2015 - 06 December 2015

1st Congress of the European Young Pediatricians' Association

Invited Speaker

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 63

h-index (WOS): 4