Education Information

Education Information

  • 2009 - 2015 Expertise In Medicine

    Istanbul University, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji , Turkey

  • 1999 - 2006 Undergraduate

    Istanbul University, İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , Turkey