Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Metronidazole Bağlı Bir Huzursuz Bacak Sendromu Olgusu

XIX. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2018), 28 March 2018

Kandidemi olgularında mortalite açısından risk faktörlerinin analizi

XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2015), 25 March 2015

Primer vankomisine dirençli enterokok (VRE) bakteriyemisinde mortalite açısından risk faktörlerinin analizi

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.369-370

Kronik hepatit C tanısıyla tedavi edilen hastaların retrospektif olarak değerlendirilmesi

XVI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ (KLİMİK 2013), 13 March 2013 Sustainable Development

İmmünokompetan bir hastadaki sıra dışı bir Herpes simplex virus ensefaliti olgusu

KLİMİK 2013 XVI. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 17 March 2013, pp.363-364