Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Turkey

 • 2000 - 2006 Undergraduate

  Trakya University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Expertise In Medicine

  İyi Diferansiye Tiroid Kanseri Hastalarında Rekürrens veya Metastaz Şüphesinde 18F-FDG PET-BT’nin Yeri Sustainable Development

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Nükleer Tıp

Foreign Languages

 • C2 Mastery English