Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 1987 - 2002 Undergraduate

  Istanbul University, Yabancı Diller Bölümü, İngiliz Dili Ve Edebiyatı , Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 1980 - 1986 Undergraduate

  Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Arap Ortadoğusu’nda Üçüncü Dünyacılık: Mısır ve Nasırcılık

  Istanbul University, Faculty of Economics, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 • 1996 Postgraduate

  Yeni Dünya Düzeni ve Filistin-İsrail ‘Barış Süreci'

  Istanbul University, Faculty of Economics, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate French

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2003PEDAGOJİK FORMASYON

  Education Management and Planning , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ