Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hicri 2. Asırda Meânî İlmi Ve Tefsirdeki Yeri “Halil b. Ahmed el-Ferâhîdî Örneği”

Hicri İkinci Asrın İslami İlimlerin Oluşumu ve Şekillenmesindeki Yeri, Uluslararasi Sempozyumu, İÜ İlahiyat Fakültesi , İstanbul, Turkey, 22 - 23 October 2021, pp.52-53 Creative Commons License

Toplumları doğrultmada Kur'an teriminin yapısı

Uluslararası Sosyal yapıya Kuran'ın yaklaşım Çalıştayı, Titwan, Morocco, 09 May 2021, pp.16 Creative Commons License

Kur'ân'in Kelime Ve Delâlet Yapisi, Dijital alanda Arapça için yeni ufuklara doğru

Arap Bilimsel Araştırma ve Sürdürülebilir Kalkınma Forumu, Amman, Jordan, 17 - 19 December 2019, pp.52 Creative Commons License

Hicrî Birinci Asırda Mushaf’ın Yazılış Tarzı

Asır Asır İslami İlimler Uluslararası Sempozyumu Hicri Birinci Asır İÜ, İstanbul, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.11-12 Creative Commons License

Osmanlı Şeyhülislâmı Alâaddin el-Arabî: Eserlerinin İncelenmesi (ö. 901/1496).

Uluslararası Tarihî, Edebî ve Kültürel Açıdan Osmanlı Mezar Taşları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 January 2019, pp.15 Creative Commons License

Kur'ân ve İslami Düşünce Perspektifinde İnsan

Uluslararası İnsan Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi Sempozyumu, Tunis, Tunisia, 3 - 05 September 2018, pp.23 Creative Commons License

İdeolojik Akımlar Ve Bu Akımların Ürdün Üniversitelerinde Hazırlanan Tefsir Tezleri Üzerindeki Yansımaları

Uluslararası Sempozyum, Kur’ân Araştırmalarında Akademik Tezler, Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 November 2017, pp.44-45 Creative Commons License

Muhammed b. Korkmaz’ın Nesrü’l-Cümân Adlı Tefsiri İçin Analitik Deskriptif Çalışma

Uluslararası Türk Tefsir Ekolü Osmanlı Döneminde Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 October 2017, pp.46-47 Creative Commons License

Üniversite eğitim kurumunda ideolojik akım ve mesajların bilişsel oluşumu

Uluslararası Lisansüstü Tefsir Tezleri Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 22 - 24 September 2017, pp.482-491 Creative Commons License

Sahn-ı Samân’ın Arap Müderrisleri: Şeyhülislâm Alâüddin eş-‘Arabî Örneği

I. Uluslararası Sahn-ı Samân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 December 2014, pp.68-69 Creative Commons License

Osmanlı Devleti'nde Mushaf-ı Şerif’e Dair Hat Kuralları

Uluslararası Tarihten Günümüze Mushaf-ı Şerif Sempozyumu, Amman, Jordan, 6 - 07 November 2012, pp.12 Creative Commons License

Abdürrezzâk Abdülvâhid’in Gurbette yazdığı vatan özlemine dair şiirleri

IV. Uluslararasi Doğu Diller Ve Edebiyetlari Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 August 2012, pp.44-46

Ürdün Diasporası yazarlarından Issa Al-Naouri

III. Uluslararasi Doğu Diller Ve Edebiyetlari Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2011, pp.1-10

Books & Book Chapters

Erken Dönem Abbâsî Mushafları

in: HİCRİ İKİNCİ ASIRDA İSLÂMÎ İLİMLER-1, Hidayet Aydar,Ziyad Alrawashdeh,Khadeejeh Alrawashdeh, Editor, İKSAD ULUSLARARASI YAYINEVİ, Ankara, pp.263-277, 2022 Creative Commons License

Osmanlı Şeyhülislâmı Alâaddin el-Arabî: Şahidesinin Tespit ve Eserlerinin İncelenmesi (ö. 901/1496) .

in: Tarihî, Edebî ve Kültürel Açıdan Osmanlı Mezar Taşları, Dr.Öğr.Üyesi Reyhan Çorak, Editor, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul, pp.241-263, 2020 Creative Commons License

Hicrî Birinci Asırda Mushaf-ı Şerif

in: Hicrî Birinci Asırda İslâmî İlimler ‐ I ‐ Kur’ân İlimleri Ve Tefsir, Prof. Hidayet Aydar,Doç. Dr. Ziyad Alrawashdeh,Dr.Öğr.Üyesi Abdullah TIRABZON, Editor, Ensar Neşriya Yayınları, İstanbul, pp.25-54, 2020 Creative Commons License

Kuranı Kerim ile İslami mezheplerinin bakışıyla insan

in: İslam ve Batı otoriteleri arasında insanın imajı, Dr. Raid Okasha, Editor, International Institute of Islamic Thoughtiiit,Virginia Yayınları, (ABD)., Virginia, pp.17-47, 2020 Creative Commons License

Günümüz Kur’ân İlimleri Eserlerinde Kıraatler (Kur’ân Bilimlerinde Dersler Örneği)

in: Ulûmu’l-kur’ân kaynaklarında kıraat ilmi, Dr. Yaşar Akaslan, Editor, Ankara Yayınevi, Ankara, pp.273-290, 2019 Creative Commons License

İdeolojik Akımlar ve Bu Akımların Ürdün Üniversitelerinde Hazırlanan Tefsir Tezleri Üzerindeki Yansımaları

in: Kur'an Araştırmalarında Akademik Tezler -Batı ve İslam Dünyası Mukayesesi, Prof. Dr. Bilal GÖKKIR,Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR, Editor, Ofset Yayınları, İstanbul, pp.313-330, 2018 Creative Commons License

Muhammed b. Korkmaz’ın Nesrü’l-Cümân Adlı Tefsiri İçin Analitik Deskriptif Çalışma

in: Osmanlı Döneminde Tefsir Kitabı, Prof. Dr. Hidayet Aydar. Doç. Dr. Ziyad Alrawashdeh, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.161-185, 2018 Creative Commons License

Metrics

Publication

32

Project

2

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals