Education Information

Education Information

 • 2007 - 2009 Post Doctorate

  Harvard University, Harvard Medical School, Tımı Study Group, United States Of America

 • 2008 - 2008 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Kardiyoloji Anabilim Dali, Turkey

 • 2001 - 2007 Expertise In Medicine

  Krakow Jagiellonski Üniversitesi, The John Paul Iı Hospital, Department Of Hemodynamics And Angiocardiography, Poland

 • 2001 - 2006 Doctorate

  Krakow Jagiellonski Üniversitesi, Collegium Medicum, Cardiology, Poland

 • 1982 - 1989 Undergraduate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Tip Doktoru, Turkey

Dissertations

 • 2008 Expertise In Medicine

  Primer koroner anjiyoplasti teknikleri ve ilaç tedavisinin sol ventrikül fonksiyonları ve miyokard perfüzyonu üzerindeki etkileri. Sustainable Development

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Division Of Medical Sciences