Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sözleşme Öncesi İhbar Görevi

Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.155-172

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 December 2017, pp.137-154

Books & Book Chapters

Expert Reports

(ETTK m. 1063/1/5) Taşıyanın Yetersiz Ambalajlama Sebebiyle Kusursuz Sorumluluğu

T.C. İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (2021/584 E.) - T.C. İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi (Deniz İhtisas Mahkemesi - 2022/32 Talimat), pp.8, İstanbul, 2022