Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Etanol ve Mannitolün Hidroksil Radikallerini Temizleme Kapasitesinin İncelenmesi.

XVI. Gevher Nesibe Tıp Günleri I. Deneysel ve Klinik Araştırma Kongresi ve “Workshop”u (Uluslararası katılımlı), 18-21 Mayıs 1998, Kayseri., Kayseri, Türkiye, 18 - 21 May 1998, ss.20-21