Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Açıkbaş Ömer Efendi Hayatı ve İrşat Çalışmaları

Samsun'un Manevi Mimarları Sempozyumu II, Samsun, Turkey, 25 March 2018, vol.1, no.1, pp.47-58

Nebevî Estetik ve Hayat

Uluslararası İslam Bilgeleri Zirvesi, Şanlıurfa, Turkey, 3 - 05 March 2017, vol.1, no.1, pp.108-112

Tatar-Türk Alimlerinde Sünnet Anlayışı (Cedîdci Yaklaşım)

Kazanlı Yenilikçi Alimler Sempozyumu, Kazan, Russia, 18 - 19 April 2014, vol.3, pp.318-330

Ahmed Ziyâeddin-i Gümüşhanevî'de Sünnete Bağlılık ve Bunun Tekke Geleneğine Yansıması

Uluslararası Gümüşhanevî Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 June 2013, vol.1, no.1, pp.286-293

Daru'l-Hadisleri Ortaya Çıkaran Temel Nedenler ve İslam Kültür Dünyasındaki Yeri

Anadolu'nun İslamlaşması Sürecinde Dâru'l-Hadisler Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 8 - 09 September 2012, vol.1, pp.33-37

Books & Book Chapters