Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İlerlemeci Tarih Modelleri Ekseninde Tarihte Anlam Sorunu

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.31, pp.153-180, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

"Felsefeyi Kavramak"

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.31, pp.11-50, 2016 (Other Refereed National Journals)

"Tarih Metafiziği ve Sorumluluk"

Sabah Ülkesi Kültür-sanat ve Felsefe Dergisi - Köln, pp.20-23, 2016 (National Non-Refereed Journal)

“Düşünce Prosesinde Zaman Fehminin Yeri (Düşünce Üretiminde Zaman Bilincinin Yer)i”.

Felsefe Sosial-Siyasi Elmlar ( Philosophy and Social- Political Sciences, Felsefe ve Sosyal-Siyasal Bilimler), pp.56-71, 2016 (Other Refereed National Journals)

“Tarih Düşüncesinde Köken ve Süreç”

Turan Dergisi, no.23, pp.1-10, 2014 (Other Refereed National Journals)

"İnsanlık Tarihi Taslağı

Turan Dergisi, no.22, pp.1-14, 2014 (National Non-Refereed Journal)

Tarih Düşüncesi

Cogito, no.73, pp.36-60, 2013 (Other Refereed National Journals)

"Tarih Bilgisi"

Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, no.25, pp.11-39, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tarih Felsefesinin Türkiye'deki Seyri

Literatür Dergisi: Türk Felsefe Tarihi Sayısı, vol.9, no.17, pp.231-271, 2011 (Other Refereed National Journals)

Tarihsel Varoluş

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.15, pp.21-35, 2009 (Other Refereed National Journals)

Düşünür Örneği Olarak Ziya Gökalp

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.14, pp.100-101, 2008 (Other Refereed National Journals)

Türklerde Evren Tasavvuru ve Ölüm Anlayışı

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.6, pp.149-172, 2004 (Other Refereed National Journals)

Modern Devletin Oluşumu ve Sorunları

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, no.5, pp.59-89, 2004 (National Refreed University Journal)

Hafıza ve Tarih

KUTADGUBİLİG: FELSEFE BİLİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, pp.129-150, 2003 (Other Refereed National Journals)

Kültür, Medeniyet ve Devlet İlişkileri

Türk Yurdu Dergisi, vol.18, pp.88-92, 1998 (Other Refereed National Journals)

Bilinç ve Çevre

Türk Yurdu Dergisi, no.130, pp.2-8, 1998 (Other Refereed National Journals)

Homo Economicus Medeniyetine Yaklaşımlar: Francis Fukuyama ve Teoman Duralı

Türk Yurdu Dergisi, pp.96-106, 1998 (Other Refereed National Journals)

Aristoteles'in Pratik Bilim Anlayışı

Felsefe Arkivi, no.30, pp.179-213, 1997 (National Refreed University Journal)

Trajedinin Sofizme Etkileri

Lucerna: Klasik Filoloji Dergisi, pp.59-73, 1996 (Other Refereed National Journals)

Platon ve Hobbes'da 'Otoriter Devlet'in Gerekçeleri

Felsefe Dünyası Dergisi, no.22, pp.47-60, 1996 (Other Refereed National Journals)

Tarih Bilinci

Felsefe Dünyası Dergisi, no.18, pp.46-58, 1996 (Other Refereed National Journals)

Tarih Biliminde Tarih Bilincinin Yeri

Toplumsal Tarih Dergisi, no.32, pp.54-57, 1996 (Other Refereed National Journals)

Kant'ın Tarih Anlayışında Tarih Bilincini Yeri

Felsefe Dünyası Dergisi, no.16, pp.56-74, 1995 (Other Refereed National Journals)

Sofistlerin Siyaset Anlayışları II

Felsefe Dünyası Dergisi, no.13, pp.44-59, 1994 (Other Refereed National Journals)

Bilimsel Bilginin Kesinliği

İnsan ve Kainat Dergisi, no.25, pp.35-37, 1987 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

"Kutadgu Bilig’de Yönetim Anlayışının Teorik Temelleri"

Türk Dünya Görüşünün Şah Eseri: Kutadgu Bilig (Yusuf Has Hacip’in Doğumunun 1000. Yılı Hatırasın Uluslararası Kongre, İstanbul, Turkey, 18 - 20 November 2016, pp.42-61

"Türkiye’de Tarih Felsefesi Anlayışları"

Felsefede Elli Yıl Doğan Özlem Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 05 May 2016, pp.125-133

"Siyaset Düşüncesinin Eleştirisi"

"Türk-İslam Siyasi Düşüncesi:Teşekkül Devrinden 18.yüzyıla", Aksaray, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.19-36

"Felsefe Anlayışımızdaki Sorunlar"

Türkiye'de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul, Turkey, 24 - 26 March 2010, vol.1, pp.67-90

Kültürel Çerçevesinde Devlet Anlayışı ve Bektaşilik

I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 January 1999, pp.63-70

Tarihçi ve Tarih İlişkileri Çerçevesinde Osman Turan'ın Tarih Anlayışı

Prof.Dr. Osman Turan'ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri İlmi Toplantısı, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 1998, pp.39-52

Cevdet Paşa'nın Tarih Bilinci

Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 1997, pp.17-57

Yörük Bayramı Üzerine Bir Deneme

Osmanlı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 1997, pp.27-51

Zihniyetin Yenilenmesi Sorunu

Türkiye 1.Eğitim Felsefesi Kongresi: Bildiriler Müzakereler, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 1995, pp.9-21

Books & Book Chapters

"Türkiye'de Üniversite"

in: "Dünyada ve Türkiye'de Üniversite", Necmettin Tozlu, Vefa Taşdelen, Mehmet Önal, Editor, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.171-232, 2016

Tarih Felsefesi

Dergah Yayınları, İstanbul, 2015

Felsefenin Kuruluşu

Dergah Yayınları, İstanbul, 2015

"Teoman Duralı"

in: Tanzimat'tan Günümze Türk Düşünürleri: Cumhuriyet'ten Günümüze Bilimsel ve Felsefi Düşünce Temsilcileri., Süleyman Hayri Bolay, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.2938-2953, 2015

"Platon'un Tarih Anlayışı"

in: "Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni" C.2., Bayram li Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.225-241, 2015

“İslam Öncesi Türk Evren Tasavvuru”

in: "Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni" C.1, Bayram Ali Çetinkaya, Editor, İnsan Yayınları, İstanbul, pp.1109-1144, 2015

Tarih Metafiziği

Dergah Yayınları, İstanbul, 2014

Kültür Bilimlerinde Yöntem Sorunu"

in: "Baykan Sezer'e Armağan", Eğribel, Ertan ve Özcan ,Ufuk , Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.463-473, 2014

Türkiyede Felsefenin Gelişimi II

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013

Türk Düşüncesi 1 Kökenler

Dergah Yayınları, İstanbul, 2013

Evren Tasavvuru

Dergah Yayınları, İstanbul, 2012

Türkiyede Felsefenin Gelişimi I

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012

"Ziya Gökalp'ın Felsefe Anlayışı"

in: "Ziya Gökalp", Korkut Tuna ve İsmail Coşkun. , Editor, T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, pp.331-357, 2011

Türk Düşüncesi 2 Kaygılar

Dergah Yayınevi, İstanbul, 2010

Türk Düşüncesi 1 Kökenler

Dergah Yayınevi, İstanbul, 2009

"Siyasetnameler ve Siyaset Felsefeleri"

in: "Teoman Duralı'ya Armağan", Cengiz Çakmak, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.55-81, 2008

Tarih Metafizikleri

Dergah Yayınevi, İstanbul, 2005

"Tarih Düşüncesinin Temelleri"

in: "Süleyman Hayri Bolay Armanğan Kitabı", Recep Kılıç, Kazım Sarıkavak, Nurten Gökalp, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.205-210, 2005

Felsefe ve Tarih

Dergah Yayınları, İstanbul, 2004

Tarih Felsefesinin Oluşumu

Dergah Yayınevi, İstanbul, 2004

Tarih Bilimi

Çantay Yayınları, İstanbul, 1999