Doç.Dr.

Ahmet Naim ÇİÇEKLER


Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2011 - 2015

2011 - 2015

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Bilim Dalı, Türkiye

2008 - 2010

2008 - 2010

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

2015

2015

Doktora

Eski Anadolu Türkçesinden Türkiye Türkçesine Birleşik Cümlelerde İç Cümledeki Özne Konumunun Durum Özelliklerine Tarihsel Bir Bakış

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili

2010

2010

Yüksek Lisans

Sanayi Devrimi Döneminde İngiltere'de Çalışma Koşulları: Charles Dickens Romanlarından Yansımalar

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Dil ve Edebiyat, Türk Dili ve Edebiyatı, Yeni Türk Dili

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

2015 - 2016

2015 - 2016

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Erasmus Koordinatörü

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

2018 - 2019

2018 - 2019

Merkez Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Dil Merkezi

2015 - 2019

2015 - 2019

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Dil Merkezi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Isaac Barrow’un Kaleminden Türklerde Batıl İnançlar/ Hurafeler/Halk İnanışları

ÇİÇEKLER A. N.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, ss.165-188, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Kavramsal metafor kuramı ve belagat: karşılaştırmalı bir inceleme

ÇİÇEKLER A. N. , Aydın T.

RumeliDE, ss.14-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Türk Dil Devrimi ve Amerikan Dil Planlaması: Mukâyeseli Bir İnceleme

ÇİÇEKLER A. N. , CAN T. , YILMAZ M. Y.

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, cilt.58, ss.323-343, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Berlin Devlet Kütüphanesinde Bulunan XVII. Yüzyıla Ait Bir Mecmuadaki Türk Atasözleri Derlemesi

ÇİÇEKLER A. N. , Baralı Çiçekler E.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, cilt.18, ss.341-356, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Hastalık Adları Üzerine

ÇİÇEKLER A. N. , GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, cilt.11/21, ss.95-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Thoughts About the Complement Clause Subject Being Assigned With Genitive Case in Qarakhanid Turkish

ÇİÇEKLER A. N.

TURKISH STUDIES, cilt.11/4, ss.299-314, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Thoughts About the Complement Clause Subject Being Assigned with Genitive Case in Old Turkic (Orkhun and Uighur) I

ÇİÇEKLER A. N.

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, ss.57-71, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Isaac Barrow'un İstanbul Gezisi ve Derlediği Türk Atasözleri

ÇİÇEKLER A. N.

Şehrin Dili (CONGIST'19), İstanbul, Türkiye, 18 - 20 Eylül 2019, ss.1

2019

2019

Kavram Sözlüklerinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri: Bir Batılı Tarafından Hazırlanan İlk Kavramsal Türkçe Sözlük

ÇİÇEKLER A. N.

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli, Türkiye, 12 - 13 Nisan 2019, ss.1

2017

2017

ECM Structures in Turkish: From Old Anatolian Turkish (13-15 century) to Modern Turkish

ÇİÇEKLER A. N.

13th Workshop on Altaic Formal Linguistics (WAFL 13), Tokyo, Japonya, 25 - 28 Mayıs 2017, ss.1-3

2016

2016

Genitive Case Licensing in the Subject of Compound Clauses in Old Anatolian Turkish

ÇİÇEKLER A. N.

8th International Conference in Evolutionary Linguistics, Bloomington, Amerika Birleşik Devletleri, 8 - 10 Ağustos 2016, ss.1-10

2015

2015

ON THE CONVENIENCE OF READING TEXTS IN COURSE BOOKS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO THE LEVEL

ÇİÇEKLER A. N.

I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Gent, Belçika, 24 - 26 Nisan 2015, ss.1-15

2013

2013

Göstergebilim Açısından Mustafa Kutlu'nun Mürid Hikayesi

GÜRLEK M. , ÇİÇEKLER A. N.

Milletlerarası Türkoloji Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2013, ss.750-775