Assoc. Prof.Ahmet Naim ÇİÇEKLER


Faculty of Literature, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Department of New Turkish Language


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language

Metrics

Publication

19

Citation (WoS)

1

H-Index (WoS)

1

Project

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2015

2011 - 2015

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Yeni Türk Dili Bilim Dalı, Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2015

2015

Doctorate

Eski Anadolu Türkçesinden Türkiye Türkçesine Birleşik Cümlelerde İç Cümledeki Özne Konumunun Durum Özelliklerine Tarihsel Bir Bakış

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Türk Dili

2010

2010

Postgraduate

Sanayi Devrimi Döneminde İngiltere'de Çalışma Koşulları: Charles Dickens Romanlarından Yansımalar

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Çalışma Ekonomisi

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

B1 Intermediate

B1 Intermediate

German

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Language

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Linguistics

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Linguistics

2015 - 2016

2015 - 2016

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Linguistics

2011 - 2015

2011 - 2015

Research Assistant

Istanbul University, Faculty Of Literature, Department Of Linguistics

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Vice Dean

İstanbul Üniversitesi, Open and Dıstance Educatıon Faculty

2018 - Continues

2018 - Continues

Erasmus Program Institutional Coordinator

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature

2018 - 2019

2018 - 2019

Deputy Director of the Center

İstanbul Üniversitesi, Dil Merkezi

2015 - 2019

2015 - 2019

Board Member

İstanbul Üniversitesi, Dil Merkezi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2016

2016

Osmanlı Tıp Metinlerinde Geçen Hastalık Adları Üzerine

ÇİÇEKLER A. N. , GÜRLEK M.

TURKISH STUDIES, vol.11/21, pp.95-112, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Eski Anadolu Türkçesinde Eksiz Yapılan İlgi ve Belirtme Durumları Sıfır Biçimbirim Teorisiyle Açıklanabilir mi?

ÇİÇEKLER A. N.

ASOS JOURNAL, vol.4, no.24, pp.163-176, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Thoughts About the Complement Clause Subject Being Assigned With Genitive Case in Qarakhanid Turkish

ÇİÇEKLER A. N.

TURKISH STUDIES, vol.11/4, pp.299-314, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

An Overview of Istanbul University's Distance Education Practices During the COVID-19 Pandemic

AK M. , ŞAHİN L. , ÇİÇEKLER A. N. , ERTÜRK M. A.

ISTANBUL UNIVERSITESI SOSYOLOJI DERGISI-ISTANBUL UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIOLOGY, vol.40, no.2, pp.889-930, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

2019

2019

Isaac Barrow’un Kaleminden Türklerde Batıl İnançlar/ Hurafeler/Halk İnanışları

ÇİÇEKLER A. N.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, no.20, pp.165-188, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Kavramsal metafor kuramı ve belagat: karşılaştırmalı bir inceleme

ÇİÇEKLER A. N. , Aydın T.

RumeliDE, no.16, pp.14-26, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Türk Dil Devrimi ve Amerikan Dil Planlaması: Mukâyeseli Bir İnceleme

ÇİÇEKLER A. N. , CAN T. , YILMAZ M. Y.

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, vol.58, no.2, pp.323-343, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Berlin Devlet Kütüphanesinde Bulunan XVII. Yüzyıla Ait Bir Mecmuadaki Türk Atasözleri Derlemesi

ÇİÇEKLER A. N. , Baralı Çiçekler E.

Dil ve Edebiyat Araştırmaları, vol.18, no.18, pp.341-356, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

Thoughts About the Complement Clause Subject Being Assigned with Genitive Case in Old Turkic (Orkhun and Uighur) I

ÇİÇEKLER A. N.

FSM İLMİ ARAŞTIRMALAR İNSAN VE TOPLUM BİLİMLER DERGİSİ, no.6, pp.57-71, 2015 (International Refereed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Isaac Barrow'un İstanbul Gezisi ve Derlediği Türk Atasözleri

ÇİÇEKLER A. N.

Şehrin Dili (CONGIST'19), İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, pp.1

2019

2019

Kavram Sözlüklerinin Yabancı Dil Öğretimindeki Yeri: Bir Batılı Tarafından Hazırlanan İlk Kavramsal Türkçe Sözlük

ÇİÇEKLER A. N.

II. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat, Çeviri] Sempozyumu, Kırklareli, Turkey, 12 - 13 April 2019, pp.1

2017

2017

ECM Structures in Turkish: From Old Anatolian Turkish (13-15 century) to Modern Turkish

ÇİÇEKLER A. N.

13th Workshop on Altaic Formal Linguistics (WAFL 13), Tokyo, Japan, 25 - 28 May 2017, pp.1-3

2016

2016

Genitive Case Licensing in the Subject of Compound Clauses in Old Anatolian Turkish

ÇİÇEKLER A. N.

8th International Conference in Evolutionary Linguistics, Bloomington, United States Of America, 8 - 10 August 2016, pp.1-10

2015

2015

ON THE CONVENIENCE OF READING TEXTS IN COURSE BOOKS OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TO THE LEVEL

ÇİÇEKLER A. N.

I. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Gent, Belgium, 24 - 26 April 2015, pp.1-15

2013

2013

Göstergebilim Açısından Mustafa Kutlu'nun Mürid Hikayesi

GÜRLEK M. , ÇİÇEKLER A. N.

Milletlerarası Türkoloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 2013, pp.750-775

Supported Projects

2015 - 2015

2015 - 2015

I. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇİÇEKLER A. N. (Executive)


Citations

Total Citations (WOS): 1

h-index (WOS): 1