Uzman Dr.

Adem BAYRAKTAR


İstanbul Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2007 - 2013

2007 - 2013

Tıpta Uzmanlık

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi, Türkiye

2001 - 2007

2001 - 2007

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Tıpta Uzmanlık

Rektum Kanseri Cerrahisinde Çevresel Sınır Pozitifliğini Etkileyen Prediktif Faktörler ve Çevresel Sınır Pozitifliğinin Sağ Kalım Üzerine Etkisi Creative Commons License

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Uzman Dr.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Right vs Left Colon Cancers Have Comparable Survival: a Decade's Experience

KESKİN M. , Sivrikoz E., YEGEN G. , BAYRAKTAR A. , Kulle C. B. , Bugra D., et al.

INDIAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.82, ss.134-141, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2019

2019

Discussing treatment strategies for acute mechanical intestinal obstruction caused by phytobezoar: A single-center retrospective study.

GÖK A. , SÖNMEZ R., KANTARCı T. R. , Bayraktar A. , EMIROĞLU S. , İLHAN M., et al.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.25, ss.503-509, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Infectious Complications of Induction Therapies in Kidney Transplantation.

Bayraktar A. , Catma Y., Akyildiz A., Demir E., Bakkaloglu H. , Ucar A. R. , et al.

Annals of transplantation, cilt.24, ss.412-417, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Panel Reactive Antibody Responses Against Influenza Vaccination in Kidney Transplant Recipients.

Khishigsuren B., DEMİR E. , AKGÜL S. , TEMURHAN S. , UÇAR A. R. , DİRİM A. B. , et al.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.51, ss.1115-1117, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

2019

2019

Deceased Donor Kidney Transplantation in a Human Immunodeficiency Virus–Infected Recipient: A Case Report

BAYRAKTAR A. , DIRIM A. B. , BAKKALOGLU H. , Kaan Gok A. F. K. , DEMIR E., UCAR A., et al.

Transplantation Proceedings, cilt.51, ss.1187-1189, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Effects of Rituximab on Atherosclerotic Biomarkers in Kidney Transplant Recipients.

ALIYEVA N., DEMIR E., AKGUL S., TEMURHAN S. , UCAR A., DIRIM A. B. , et al.

Transplantation proceedings, cilt.51, ss.1118-1120, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2019

2019

Complicated or not complicated: Stoma site marking before emergency abdominal surgery.

GÖK A. , ÖZGÜR I. , ALTUNSOY M. , ÜÇÜNCÜ M. Z. , Bayraktar A. , BULUT M., et al.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.25, ss.60-65, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Duodenal intramural hematoma due to early postoperative anticoagulant treatment after a renal transplant: A case report.

Bayraktar A. , ERCAN L. D. , BAKKALOGLU H. , GÖK A. F. K. , İLHAN M., AYDIN A.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.24, ss.594-596, 2018 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2018

2018

Laparoscopic versus open appendectomy in pregnancy: A single center experience.

GÖK A. , SOYDAŞ Y., Bayraktar A. , EMIRIKÇI S., İLHAN M., KOLTKA A. K. , et al.

Ulusal travma ve acil cerrahi dergisi = Turkish journal of trauma & emergency surgery : TJTES, cilt.24, ss.552-556, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

A rare cause of hemoperitoneum: A case report of ruptured ileocolic artery aneurysm

Bayraktar A. , Gok K. , Yanar F. , Torun B. C. , Ertekin C.

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.23, ss.351-353, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Relevance of Flow Cytometric Auto-Crossmatch to the Post-transplant Course of Kidney Transplant Recipients.

Demir E. , Yeğit O. O. , EROL A. , Akgül S. , ÇALıŞKAN B. , Bayraktar A. , et al.

Transplantation proceedings, cilt.49, ss.477-480, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2017

2017

Acquired Acrodermatitis Enteropathica Syndrome in a Kidney Transplant Recipient: A Case Report

Bayraktar A. , Bakkaloglu H., Demir E., Turkmen A., Azamat I. F. , Caliskan Y., et al.

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.49, ss.609-612, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2010

2010

Evaluation of recurrent laryngeal nerve monitoring in thyroid surgery

Sari S., Erbil Y., Sumer A., Agcaoglu O., Bayraktar A. , Issever H. , et al.

INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY, cilt.8, ss.474-478, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

RADICAL SURGERY IN EARLY STAGE GASTRIC CANCER: SINGLE CENTER EXPERIENCE

BAYRAKTAR A. , KESKİN M. , Kulle C. B. , YEGEN G. , Balik E., BULUT M. T.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.83, ss.86-91, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2019

2019

Akut Apandisit ile Karışan Brusella Epididimorşiti; Bir Olgu Sunumu

Bayraktar A. , Doğan Y., Ceylan M. R. , Koç İ., Aytekin A.

Selçuk Tıp Dergisi, cilt.35, ss.47-50, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Review of the Waiting list for Cadaveric Kidney Transplant Recipients: A Single İnstitution Study

Bayraktar A. , Gök A. F. K.

Annals of Medical Research, cilt.26, ss.1798-1801, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

IS MESH USE NECESSARY FOR LAPAROSCOPIC SMALL VENTRAL HERNIA REPAIR?

Sormaz I. C. , Soytas Y., Bayraktar A. , Avtan L.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.81, ss.42-45, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

Incidentally Detected Gastric Foregut Duplication Cyst: A Case Report

Bayraktar A. , Bakkaloglu H., CucuK O. C. , Keskin M., Gok A. F. K. , Taskin O. C. , et al.

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.39, ss.76-77, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

Is Cholecystectomy Alone Enough To Prevent Acute Biliary Pancreatitis Attack?

Ilhan M. , Gok A. F. K. , Oner G., Sonmez R. E. , Gachayev F., Bayraktar A. , et al.

JOURNAL OF THE PANCREAS, cilt.18, ss.272-276, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2017

2017

COMPARISON OF RESULTS OF LAPAROSCOPIC AND OPEN REPAIR TECHNIQUES IN VENTRAL AND INCISIONAL HERNIAS

Sormaz I. C. , Canbay B., Albayrak A. , Azamat I. F. , Karakus S. , Huseynov E. , et al.

JOURNAL OF ISTANBUL FACULTY OF MEDICINE-ISTANBUL TIP FAKULTESI DERGISI, cilt.80, ss.54-58, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2016

2016

Our Experience with Desmoud Tumors

Keskin M., Üçüncü M. Z. , Memişoğlu E., BAYRAKTAR A. , Balık E., Bulut M. T.

Turkish Journal of Colorectal Disease, cilt.26, ss.90-97, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Importance of mean platelet volume in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Koc I., Karatas Z. A. , Mandollu E., Mermer A., Kaya A., Dokme A., et al.

EUROPEAN JOURNAL OF THERAPEUTICS, cilt.20, ss.294-298, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2014

2014

Noninvaziv mekanik ventilasyon sonrası gelişen iyatrojenik pnömotoraks olgusu

Koç İ., Dökme A., BAYRAKTAR A. , Kaya A.

Journal of Clinical and Experimental Investigations, ss.469-471, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde ontalama trombosit hacminin önemi

Koç İ., Karataş Z. A. , Mandollu E., Mermer A., Kaya A., Dökme A., et al.

GAZİANTEP MEDİCAL JOURNAL, ss.294-298, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Beş Yıllık Kadavra Donörden Böbrek Nakli Sonuçlarımız

Bayraktar A.

8. Uluslararası Katılımlı Güncel Böbrek Hastalıkları Hipertansiyon ve Transplantasyon Kongresi, Sakarya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019, cilt.1, no.1, ss.84 Creative Commons License

2019

2019

Enfekte Pankreatik Nekrozda Videoendoskopik Minimal İnvaziv Tedavi Yöntemleri: Tek Merkez Deneyimi

Gök A. F. K. , Günay M. , Bayraktar A. , İlhan M. , Ertekin C.

14. Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Lefkoşa, Kıbrıs (Kktc), 19 Mart - 22 Nisan 2019, ss.138 Creative Commons License

2018

2018

Merkezimizde Ulusal Kadavradan Böbrek Nakli Bekleme Listesinde Kayıtlı Hastaların Dağılımı

Bayraktar A. , Bakkaloğlu H.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018 Creative Commons License

2018

2018

Vaka Sunumu: HIV ile Enfekte Hastada Kadaverik Böbrek Nakli

Bayraktar A. , Dirim A. B. , Bakkaloğlu H. , Gök A. F. K. , Demir E. , Uçar A. R. , et al.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.103

2018

2018

Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Lenfoselin Laparoskopik İntraperitoneal Ultrasonografi Kılavuzluğunda Güvenli Fenestrasyonu

Bakkaloğlu H. , Bayraktar A. , Bulakçı M.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018 Creative Commons License

2018

2018

Uzun Süreli Periton Diyaliz Hastalarında Böbrek Nakli Sonrası Görünmez Tehlike Enkapsüle Sklerozan Peritonit

Bayraktar A. , Bakkaloğlu H.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.124

2018

2018

Acil Endikasyonu İle Kadavradan Böbrek Nakli Yapılan Hasta Sonuçlarımız

Bayraktar A. , Bakkaloğlu H.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018 Creative Commons License

2018

2018

HCV Enfeksiyonu İle HLA İlişkisi.

Bayraktar A. , Akgül S. , Bakkaloğlu H. , Temurhan S. , Çınar Ç. , Gök A. F. K. , et al.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği 12. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.103

2018

2018

Böbrek Transplantasyonunda İndüksiyon Tedavileri İle Enfeksiyöz Komplikasyonlar Arasındaki İlişki

Bayraktar A. , Akyıldız A. , Çatma Y. , Demir E. , Bakkaloğlu H. , Uçar A. R. , et al.

12. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.13

2018

2018

İNFLUENZA AŞISININ HUMORAL İMMUN YANIT ÜZERİNE ETKİSİ

Khishigsuren B., DEMİR E. , USTA AKGÜL S., TEMURHAN S. , UÇAR A. R. , DİRİM B., et al.

XII. Türkiye Organ Nakli KuruluşlarıKoordinasyon Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.138

2018

2018

Rituksimab Kullanımının aterosklerotik Biyobelirteçler Üzerine Etkileri.

Alıyeva N. , Demir E. , Akgül S. , Temurhan S. , Uçar A. R. , Dirim A. B. , et al.

12. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.14

2017

2017

Does the classification of regression response after neoadjuvant chemoradiotherapy affect the long-term follow-up results in locally advanced rectal cancer?

BAYRAKTAR A. , KULLE C. B. , Sivriköz E., KESKİN M. , YEGEN G. , Balık E., et al.

12th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Berlin, Almanya, 20 - 22 Eylül 2017, cilt.19, no.2, ss.28

2017

2017

Is it time for a paradigm-shift in distal rectal cancer with complete response after neoadjuvant chemoradiation?

KULLE C. B. , KESKİN M. , BAYRAKTAR A. , Önal Y., GÜLLÜOĞLU M. , Buğra D., et al.

12th Scientific and Annual Meeting of the European Society of Coloproctology, Berlin, Almanya, 20 - 22 Eylül 2017, cilt.19, no.2, ss.102

2017

2017

Sıradışı Bir Polipozis Vakası: Olgu Sunumu

Göksoy B., Keskin M. , Bayraktar A. , Tefık T. , Şanlı M. Ö. , Bulut M. T. , et al.

XVI. Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Mayıs 2017, ss.224-225

2017

2017

Marjinal Ülser Perforasyonunun Yönetimi ve Klinik Deneyimlerimiz

İlhan M. , Sönmez R. E. , Gök A. F. K. , Bayraktar A. , Yanar H. T. , Günay M. K. , et al.

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, cilt.23, no.1, ss.25 Creative Commons License

2017

2017

Gebeliğin Anti-HLA Profili Üzerine Etkisi.

AKGÜL S. , ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H. , TEMURHAN S. , ÇINAR Ç. , ÇALIŞKAN Y. K. , BAYRAKTAR A. , et al.

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2017, ss.15

2017

2017

Kadavra Donörden Böbrek Bekleyen Anti-HCV Pozitif Hastalarda HLA Antijenleri ve HLA Antikorlarının Değerlendirilmesi.

BAYRAKTAR A. , AKGÜL S. , TEMURHAN S. , ÇINAR Ç. , DEMİR E. , ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H. , et al.

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2017, ss.16

2017

2017

Paraözofageal Herniye Bağlı Sıradışı Proksimal Gastrik Nekroz: Olgu Sunumu

Cücük Ö. C. , Bayraktar A. , İlhan M. , Yordanagil M., Gachayev F., Sönmez R. E. , et al.

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, cilt.23, no.1, ss.40

2017

2017

Penetran Derin Femoral Arter Yaralanmasının Endovasküler Yöntemle Tedavisi: Olgu Sunumu

Yüksel S., Yanar F. , Gök A. F. K. , Bayraktar A. , Öner G., Önal Y., et al.

11. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017, ss.99 Creative Commons License

2016

2016

Türk popülasyonundaki hipersensitize hastaların“hesaplamalı sanal PRA CPRA” ile düzeltilmiş pra oranları

KARADENİZ S. T. , USTA S. A. , KAYA İ. A. , Kılıç Z., ŞENTÜRK ÇİFTÇİ H. , BAYRAKTAR A. , et al.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği XI. Kongresi., Konya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.28

2015

2015

Adölesan hastada tedavi uyumsuzluğu ile yaşanan greft kaybı

PEHLİVANOĞLU C. , YÜRÜK YILDIRIM Z. N. , BAYRAKTAR A. , ÖZLÜK M. Y. , EMRE S. , BAKKALOĞLU H. , et al.

Çocuk Nefrolojisi Ankara Olgu Panayırı, Ankara, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2015, ss.21

2015

2015

Eş zamanlı tanı alan intestinal malrotasyon ve akut apandisit olgu sunumu

Cücük Ö. C. , Bayraktar A. , Gök A. F. K. , İlhan M. , Bademler S. , Ertekin C.

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.10 Creative Commons License

2015

2015

Nadir görülen bir hemoperitonium nedeni: İleokolik arter anevrizma rüptürü olgu sunumu

Bayraktar A. , Gök A. F. K. , Yanar F. , Canbay Torun B., Ertekin C.

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.40 Creative Commons License

2015

2015

Erişkinde boğulmuş kasık fıtığında saptanan over kisti

Özata I. H. , Bayraktar A. , Yüksel S., Soytaş Y., Göksoy B., Gök A. F. K. , et al.

10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 Ekim - 01 Kasım 2015, ss.123-124 Creative Commons License

2013

2013

Cerrah eli değmeyen akut karın olgularının sonuçları

Gök A. F. K. , Bayraktar A. , İlhan M. , Yanar H. T. , Günay M. K. , Ertekin C.

9. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2013, ss.26 Creative Commons License


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 95

h-indeksi (WOS): 5