Arş.Gör.

Adem İRMAK


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

Din Felsefesi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

University Of Denver, Arts And Humanities, Religious Studies, Amerika Birleşik Devletleri

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Yüksek Lisans

Death and Its beyond in Early Judaism and Medieval Jewish Philosophy

University of Denver, Arts And Humanities, Religious Studies

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2008

2008

Yabancı Dil

University of Arizona Language Profiency Certifacate

Center for English as a Second Language(CESL)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Türk İslam Düşünce Tarihi, İlahiyat , Kelam, Dinler Tarihi, Din Felsefesi ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Yehuda Halevi ve Ahiret Düşüncesi

İRMAK A.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, no.2, ss.301-318, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Cilt 4

İRMAK A.

F. R. TENNANT’IN FELSEFÎ TEOLOJİSİ: GENİŞ KAPSAMLI TELEOLOJİK ARGÜMAN, Öcal, Ş. İrmak A., Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.413-428, 2017

2016

2016

Din felsefesi Açısından Maturidi Gelen-eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi

GENGİL V. , İRMAK A.

Maturidi Üzerinden Taberi'yi Yeniden Okumak: Hicri Üçüncü Asra Yeni Bir Bakış , Alpyağıl, R., Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.805-837, 2016

2016

2016

Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-eki Klasik ve çağdaş Metinler Seçkisi

İRMAK A. , GENGİL V.

Maturidi ve Te'vilatü'l-Kur'an Adlı Eseri, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.174-201, 2016

2016

2016

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni: ENDÜLÜS VE FELSEFENİN İŞRAKÎLİ(LEŞMESİ)Ğİ

İRMAK A.

YEHUDA HALEVİ VE AHİRET DÜŞÜNCESİ, Yazıcı, E. B. , Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.499-518, 2016

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Din Felsefesi Araştırmaları Derneği

Başkan YardımcısıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Sahn-ı Seman'dan DArulfünün'a Osmanlı'da ilim ve Fikir Dünyası Alimler, Müesseseler ve Fikri eserler 18. YY

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

VI. DİN FELSEFESİ KOORDİNASYON TOPLANTISI

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye