Arş.Gör.

Adem İRMAK


İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm

Din Felsefesi Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ve Din Bilimleri/Din Felsefesi, Türkiye

2008 - 2011

2008 - 2011

Yüksek Lisans

University Of Denver, Arts And Humanities, Religious Studies, Amerika Birleşik Devletleri

2001 - 2005

2001 - 2005

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

2011

2011

Yüksek Lisans

Death and Its beyond in Early Judaism and Medieval Jewish Philosophy

University of Denver, Arts And Humanities, Religious Studies

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2008

2008

University of Arizona Language Profiency Certifacate

Yabancı Dil

Center for English as a Second Language(CESL)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Felsefe, Türk İslam Düşünce Tarihi, İlahiyat , Kelam, Dinler Tarihi, Din Felsefesi ve Mantık

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Yehuda Halevi ve Ahiret Düşüncesi

İRMAK A.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, no.2, ss.301-318, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Mehmet Akkirmani’den Mirate Yansıyanlar

İrmak A.

Şahin-I Semandan Darülfünuna Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler, İstanbul, Türkiye, 22 - 23 Aralık 2017, ss.60

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Wittgensteincıklık

İrmak A.

Wittgensteincı Bir Din Felsefesi Üzerine Felsefi Makaleler I, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.447-471, 2020

2017

2017

F. R. TENNANT’IN FELSEFÎ TEOLOJİSİ: GENİŞ KAPSAMLI TELEOLOJİK ARGÜMAN

İRMAK A.

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Cilt 4, Öcal, Ş. İrmak A., Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.413-428, 2017

2016

2016

Maturidi Üzerinden Taberi'yi Yeniden Okumak: Hicri Üçüncü Asra Yeni Bir Bakış

GENGİL V. , İRMAK A.

Din felsefesi Açısından Maturidi Gelen-eki Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi, Alpyağıl, R., Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.805-837, 2016

2016

2016

Maturidi ve Te'vilatü'l-Kur'an Adlı Eseri

İRMAK A. , GENGİL V.

Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-eki Klasik ve çağdaş Metinler Seçkisi, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayıncılık, İstanbul, ss.174-201, 2016

2016

2016

YEHUDA HALEVİ VE AHİRET DÜŞÜNCESİ

İRMAK A.

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni: ENDÜLÜS VE FELSEFENİN İŞRAKÎLİ(LEŞMESİ)Ğİ, Yazıcı, E. B. , Editör, İnsan Yayınları, İstanbul, ss.499-518, 2016

Desteklenen Projeler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Din Felsefesi Araştırmaları Derneği

Başkan YardımcısıDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Sahn-ı Seman'dan DArulfünün'a Osmanlı'da ilim ve Fikir Dünyası Alimler, Müesseseler ve Fikri eserler 18. YY

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2013

2013

VI. DİN FELSEFESİ KOORDİNASYON TOPLANTISI

Katılımcı

İSTANBUL-Türkiye

Burslar

2007 - 2011

2007 - 2011

1416 sayılı Kanun YLYS

Milli Eğitim Bakanlığı