Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2018 - Devam Ediyor Doktora

  İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Ad, Türkiye

 • 2011 - 2015 Lisans

  Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Türkiye

 • 2001 - 2006 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1998 - 2001 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Doktora

  Hiperkolesterolemik olgularda mevalonat kinaz V377I ve ABC1 gen polimorfizmlerinin incelenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı

 • 2001 Yüksek Lisans

  Diabetik Nefropatide Angiotensin Konverting Enzim (ACE) Gen Polimorfizmi

  İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Tıp Anabilim Dalı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2020İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İstanbul Üniversitesi

 • 2020Eğiticinin Eğitimi

  Diğer , İstanbul Üniversitesi

 • 2006Deney hayvanları kullanım sertifikası

  Sağlık ve Tıp , İ.Ü. DETAE