Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bölgesel ve Yerel Kankınma Bağlamında Dünya Akarsu Kalkınma Projeleri: Fırsatlar, Zorluklar, Sorunlar

I. Uluslararası Yerel Kalkınma ve Finansman Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 06 March 2016, vol.1, pp.1-26

Turkish Domectic Politics after the Elections

Strategic Thinking Group, Conference on Middle East Politics, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2015, vol.1, pp.1-20

21. Yüzyıl Başında Dünya Siyasal ve Ekonomik Sistemi: AB-Türkiye İlişkileri ve Bütünleşmesinin Stratejik Temelleri

T.C. İçişleri Bakanlığı-Keele University/ İnsan Hakları Vizyonu Çalışma Toplantısı, Ankara, Turkey, 28 - 29 February 2008, vol.1, pp.1-32

An Urban Dilemma in Transportation: Buses vs. Light Rail; The Case of Eskisehir Light Rail Transport System (Estram)

2nd International Conference on Business, Management and Economics, Yasar Universitesi, İzmir, Turkey, 15 - 16 June 2006, vol.1, pp.1-20 Sustainable Development

Management of Transboundary Caspian Resources and Pipelines

Conference on Politics of Caspian Oil: Keele Research Centre, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, 21 - 23 March 2001, vol.1, pp.1-15

Success or Disappointment: the Management of the GAP Project in the Euphrates and Tigris Basin

International Conference on “Is Conflict the Rule: Rethinking the Potential for Cooperation over Transboundary Waters, Newcastle Upon Tyne, United Kingdom, 16 - 17 May 1998, vol.1, pp.1-20

Books & Book Chapters

Bahreyn 2013

in: Ortadoğu Yıllığı 2011, Kemal İnat,Muhittin Ataman, Editor, Açılım Kitapları, İstanbul, pp.69-82, 2014

Bahreyn 2012

in: Ortadoğu Yıllığı 2011, Kemal İnat,Muhittin Ataman, Editor, Açılım Kitapları, İstanbul, pp.1-30, 2013

Türk Dış Politikasında Sınıraşan Suların Ulaşım-dışı Kullanımı Sorunu ve Uluslararası Hukuk

in: Türk Dış Politikası ve Uluslararası Hukuk: Sorunlar ve Yaklaşımlar, C. Çakmak,N. Doğan ve A. Öztürk, Editor, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, pp.103-139, 2012

Enerji Sorunu ve Amerikan Dış Politikası

in: Yakın Dönem Amerikan Dış Politikası: Teori ve Pratik, C. Çakmak,C. Dinç,A. Öztürk, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.433-460, 2011

Jeopolitik, Soğuk Savaş Sonrası Avrasya ve Uluslararası İlişkiler Teorileri

in: Dünya Jeopolitiğinde Türkiye, H. Çomak, Editor, Hiper Link Yayınları, İstanbul, pp.215-229, 2011

Ortadoğu Arap Baharına Giderken: Bahreyn 2010

in: Ortadoğu Yıllığı 2010, Kemal İnat, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.213-249, 2011

Bahreyn 2009

in: Ortadoğu Yıllığı 2009, Kemal İnat,Muhittin Ataman,Cenap Çakmak, Editor, Küre Yayınları, İstanbul, pp.373-393, 2011

Türk Dış Politikası ve Uluslararası Hukuk: Türkiye Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Bağlamında Bir Değerlendirme

in: 21. Yüzyılda Çağdaş Türk Dış Politikası ve Diplomasisi, H. Çomak, Editor, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, pp.501-514, 2010

Bir Çatışma Alanı Olarak Enerji ve Küresel Enerji Politikaları

in: Dünya Çatışma Bölgeleri Cilt II, K. İnat,B. Duran,M. Ataman, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.665-702, 2010