Arş.Gör.

Ahmet SAYAR


İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölüm

Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri, Türkiye

2010 - 2017

2010 - 2017

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri/Arap Dili Ve Belagatı, Türkiye

2006 - 2010

2006 - 2010

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Yüksek Lisans

Kara Sinân Yûsuf B. Abdulmelik'in Ravâhu'l-Ervâh Bi Şerhi Merâhi'l-Ervâh isimli eserinin tahkiki

Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri/Arap Dili Ve Belagatı

Araştırma Alanları

Arap Dili ve Belagati

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri