Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Hukuk Fakültesi
Bölüm
Özel Hukuk Bölümü
Ana Bilim Dalı
Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
akendigelen@istanbul.edu.tr
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD 34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul