Achievements & Reputation

Publication

48

Congress and Symposium Activities

 • 01 April 2019 - 01 April 2019 1 Akademi Sempozyumu Fikri ve Sınai Haklar

  Attendee

  Eskişehir, Turkey

 • 01 October 2015 - 01 October 2015 Tıbbî, Dinî, Hukukî ve Etik Yönden Bedene Yapılan Müdahaleler Sempozyumu

  Attendee

  Turkey

 • 01 November 2014 - 01 November 2014 I. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 October 2014 - 01 October 2014 Fikri ve Sınai Haklarda Problemler ve Çözüm Yolları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 June 2014 - 01 June 2014 Die Einführung der Verfassungsbeschwerde in der Türkei Erste Erfahrungen, weitere Perspektive

  Attendee

  Berlin, Germany

 • 01 May 2014 - 01 May 2014 Yürürlüğe Girerken Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 Civil Law and Dispute Settlement in Changing Society

  Attendee

  Tainan, Taiwan

 • 01 April 2014 - 01 April 2014 Dispute Settlement and Consumer Protection

  Attendee

  Taipei, Taiwan

 • 01 February 2014 - 01 February 2014 Sosyal Medya ve İfade Özgürlüğü Konferansı

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2013 - 01 May 2013 10 Jahre Forschungsstelle für Türkisches Recht „Die Türkei und Deutschland in Europa“

  Attendee

  Augsburg, Germany

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 İ.Ü. Hukuk Fakültesi Bilişim Hukuku Kulübü Konferans Serileri

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2013 - 01 April 2013 Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 March 2013 - 01 March 2013 Avrupa Özel Hukukunun Uyumlaştırılması Kongresi (The Private Law of South Eastern Europe in the Light of Europaen Integration)

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 December 2012 - 01 December 2012 Anayasal Bireysel Başvuru Semineri (I) Özel Hukuk Alanında Temel Hak ve Özgürlüklerin EtkisiSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 May 2012 - 01 May 2012 Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu’

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 April 2012 - 01 April 2012 Borçlar Kanunu Genel Hükümler Konferansları, Prof. Dr. İsmet Sungurbey’e Armağan

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 October 2011 - 01 October 2011 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht Hamburg ve Deutsch-Türkisches Juristenverenigung tarafindan düzenlenen ve Türk Alman Hukukçular Derneğinin 25. Yılına adanan „Die ausländerrechtlichen Fragen der Türken in Deutschland und die neuen türkischen Gesetzbücher“

  Attendee

  Hamburg, Germany

 • 01 May 2011 - 01 May 2011 Journées Turco-Suisses 2011

  Attendee

  Lausanne, Switzerland

 • 01 April 2011 - 01 April 2011 Medeni Hukuk Toplantıları –Yeni Borçlar Kanunun Değerlendirilmesi

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 01 January 2008 - 01 January 2008 12. “Medeni Hukuk ve küçüklere yönelik şiddet“, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 8

  Attendee

  Ankara, Turkey

 • 01 November 2007 - 01 November 2007 Türkiye IV. Bilişim Hukuku Sempozyumu- Bilişim Teknolojilerindeki Yenilikler Bağlamında Bilişim Hukukundaki Gelişmeler

  Attendee

  İstanbul, Turkey

Scholarships

 • 2012 - Continues DAAD-Heidelberg-Programm zur Förderung internationaler Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler

  Official Institutions of Foreign Countries

 • 2011 - Continues DAAD-Heidelberg-Programm zur Förderung internationaler Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler

  Official Institutions of Foreign Countries

 • 2007 - Continues Doktora sonrası araştırma bursu

  Official Institutions of Foreign Countries

 • 2004 - Continues Doktora sonrası araştırma bursu

  Official Institutions of Foreign Countries

 • 2003 - Continues Doktora sonrası araştırma bursu

  Official Institutions of Foreign Countries

 • 2002 - Continues Doktora sonrası araştırma bursu

  Official Institutions of Foreign Countries