Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

İşletme Rizikosu Teorisinin Hukukumuz Bakımından Değerlendirilmesi

in: İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar IV, Prof. Dr. Tankut Centel, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.47-85, 2020

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Edinilmiş Mallar ile Kişisel Malların Denkleştirilmesi

in: Prof. Dr. Hasan Erman'a Armağan, Öğüz T., Akkanat H., İnal E., Çetiner B., Baysal B.Z., Gönen D., Editor, Der Yayınları, İstanbul, pp.1-20, 2015