Education Information

Education Information

 • 1996 - 2001 Expertise In Medicine

  University Of Health Sciences, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Turkey

 • 2010 - 1992 Post Doctorate of Medicine

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Turkey

 • 1984 - 1992 Undergraduate

  Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2006 Expertise In Medicine

  Henoch-Schönlein purpuralı hastalarda paraoksonaz 1 (PON1) gen polimorfizminin klinik gidişe ve böbrek tutulumuna etkisi

  Istanbul University, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

 • 2000 Expertise In Medicine

  Akut bakteriyel menenjit tanısında gram boya ve akridin oranj boyasının karşılaştırılması

  Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Foreign Languages

 • C1 Advanced English