Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2001 Tıpta Uzmanlık

  Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Türkiye

 • 2010 - 1992 Tıpta Yandal Uzmanlık

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı, Türkiye

 • 1984 - 1992 Lisans

  Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2006 Tıpta Uzmanlık

  Henoch-Schönlein purpuralı hastalarda paraoksonaz 1 (PON1) gen polimorfizminin klinik gidişe ve böbrek tutulumuna etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı

 • 2000 Tıpta Uzmanlık

  Akut bakteriyel menenjit tanısında gram boya ve akridin oranj boyasının karşılaştırılması

  Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce