Araştırmacı

Ali CANKURTARAN


İstanbul Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı