Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Vaka Sunumu: HIV ile Enfekte Hastada Kadaverik Böbrek Nakli

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XII. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.103 Creative Commons License Sustainable Development

Rituksimab Kullanımının aterosklerotik Biyobelirteçler Üzerine Etkileri.

12. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.14 Creative Commons License

HCV Enfeksiyonu İle HLA İlişkisi.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği 12. Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.103 Creative Commons License

Böbrek Transplantasyonunda İndüksiyon Tedavileri İle Enfeksiyöz Komplikasyonlar Arasındaki İlişki

12. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.13 Creative Commons License

İNFLUENZA AŞISININ HUMORAL İMMUN YANIT ÜZERİNE ETKİSİ

XII. Türkiye Organ Nakli KuruluşlarıKoordinasyon Kongresi, Trabzon, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.138 Creative Commons License Sustainable Development

Dirençli idiyopatik membranöz nefropatide rituksimab kullanımı

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.26, no.3, pp.7

Alternatif kompleman yolu ile ilişkili glomerulopatilerde böbrek sağkalımının genetik öngörücüleri

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.26, no.3, pp.104

Fokal Segmental Glomerulosklerozu olan erişkin hastalarda gen analizi

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 October 2017, vol.26, no.3, pp.102

Renal arter stenozunun nadir bir nedeni: Esansiyel Trombositemi

6. Güncel Böbrek Hastalıkları, Hipertansiyon ve Transplantasyon Toplantısı, Sakarya, Turkey, 12 - 16 April 2017, vol.1, no.1, pp.24

Books & Book Chapters

Diğer Sekonder Hipertansiyon Nedenleri

in: Nefroloji Kitabı, Özkan Güngör,İsmail Koçyiğit,Sena Ulu,Bülent Tokgöz,Mustafa Arıcı,Kenan Ateş, Editor, akademisyen kitabevi, Ankara, pp.661-670, 2021