Dr.Öğr.Üyesi

Bahattin Alper GÜLTEKİN


Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Oral İmplantoloji Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2002 - 2009

2002 - 2009

Doktora

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Diş Hekm Fakültesi, Oral İmplantoloji Ad, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Farklı platform boyutlarına sahip implantların peri-implanter dokular üzerindeki etkilerinin klinik incelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Oral İmplantoloji Ad

Yabancı Diller

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Oral implantoloji

Sağlık ve Tıp

Oral implantoloji

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri, Diş Hekimliği, Klinik Bilimler, Oral İmplantoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği

Yönetimsel Görevler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Clinical evaluation of marginal bone loss and stability in two types of submerged dental implants.

Gultekin B. A. , Gultekin P. , Leblebicioglu B., Basegmez C., Yalcin S.

The International journal of oral & maxillofacial implants, cilt.28, ss.815-23, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2013

2013

Cement selection for implant-supported crowns fabricated with different luting space settings.

Gultekin P. , Gultekin B. A. , Aydın M. , Yalcin S.

Journal of prosthodontics : official journal of the American College of Prosthodontists, cilt.22, ss.112-9, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2015

2015

Bimaksiller Hiperatrofisi Olan Hastanın İlyak Kemik Grefti İle Rekonstrüksiyonu

CANSIZ E. , Tuğrul Turgut C., GÜLTEKİN B. A.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.16, ss.31-33, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Sert doku defektlerinde rezorbe olmayan membranların kullanımının değerlendirilmesi: Vaka serisi

GÜLTEKİN B. A. , Çınar İ. Ç. , GÜLTEKİN P. , YALÇIN S.

Türk Dişhekimliği Dergisi, cilt.23, ss.20-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Oral İmplantolojide Zİrkonyum İmplantlar. Olgu Suunumu

Çakır Ş., ÇİNAR İ. Ç. , Özuygur B., Gültekin B. A. , Yalçın S.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.13, ss.19-24, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2012

2012

Farklı simanların implantüstü kuron protezlerinin tutuculuğuna etkisi

GÜLTEKİN P., GÜLTEKİN B. A.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.46, ss.43-52, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Effect of Cement Type on Retention of Implant-Supported Crowns

Gultekin P. , GÜLTEKİN B. A.

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.46, ss.43-52, 2012 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2011

2011

İmplant-post bağlantısı ve peri-implantitis ile ilişkisi

Tuncer C. D. , GÜLTEKİN B. A. , KARABUDA Z. C.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.12, ss.18-23, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Trombosit kaynaklı büyüme faktörünün (PDGF) dişhekimliğinde kullanımı

Şiraliyev A., GÜLTEKİN B. A. , Özuygur B., YALÇIN S.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.12, ss.12-15, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Rezorbe olmayan d-PTFE membranların çekim soketlerinde kullanımı: Vaka sunumu

GÜLTEKİN B. A. , Şiraliyev A., GÜLTEKİN P. , Bölükbaşı N., YALÇIN S.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.11, ss.6-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Rezorbe Olmayan d-PTFE Membranların Çekim Soketlerinde Kullanımı: Vaka Sunumu

GÜLTEKİN B. A. , Shiraliyev S., GÜLTEKİN P., BÖLÜKBAŞI N. , YALÇIN S.

Oral İmpalntoloji Dergisi, cilt.11, ss.6-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

İmplant-post bağlantısının İmplantolojide Önemi

YALÇIN S. , GÜLTEKİN B. A.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.11, ss.26-30, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Anterior bölgede immediyat implantasyon ve immediyat yükleme

YALÇIN S. , GÜLTEKİN B. A.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.11, ss.12-15, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Oral İmplantolojide Zirkonyum Postların Klinik Uygulamalrı

YALÇIN S. , GÜLTEKİN B. A.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.11, ss.36-40, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Rezorbe olmayan d-PTFE membranların çekim soketlerinde kullanımı: vaka sunumu.

GÜLTEKİN B. A. , Şiraliyev Ş., GÜLTEKİN P., BÖLÜKBAŞI N. , YALÇIN S.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.11, ss.6-12, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Zirkonyum dioksit esaslı implant üstü dayanaklar

GÜLTEKİN P. , GÜLTEKİN B. A. , Gürbüz E.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.10, ss.33-36, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Oral implantolojide dental volumetrik tomografi

GÜLTEKİN B. A. , Shiraliyev S., BAYRAKTAR M., GÜLTEKİN P. , YALÇIN S.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.10, ss.27-32, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Anterior Maksillada implant uygulamalarında dikkat edilecek estetik kriterler ve risk faktörleri

Şiraliyev A., GÜLTEKİN B. A. , Arıcı V., Gür H., YALÇIN S.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.9, ss.19-26, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

İmplant destekli bar ataşmanlı protezlerin klinik değerlendirilmesi

Bayraktar M., Özgen M., Akıllı E., GÜLTEKİN B. A. , Şiraliyev A., YALÇIN S.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.9, ss.36-40, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Peri-implantitis tedavisinde lazer uygulamalarının etkinliği:Derleme

Arıcı V., Abdel-Hak J., GÜLTEKİN B. A. , KARABUDA Z. C.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.9, ss.14-19, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

Proflaktik antibiyotik kullanımının dental implant cerrahisindeki yeri.

BÖLÜKBAŞI N. , ERSANLI S. , ÖZDEMİR T. , GÜLTEKİN B. A.

Oral İmplantoloji Dergisi, cilt.7, ss.33-35, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

İmplant yüzey özellikleri ve osseointegrasyona olan etkileri

KARABUDA Z. C. , GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S. , Özdemir T.

Dişhekimliğinde klinik, cilt.18, ss.122-128, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Alt Çene Total Dişsizlik Görülen Hastanın Hibrit Protezle Rehabilitasyonu

arıcan e., göçmez p., GÜLTEKİN B. A. , BALIK A.

. 6.Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, Diyarbakır, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2018, ss.222

2018

2018

ANTERİOR MAKSİLLADA KORTİKAL ALLOGREFT LAMİNA İLE YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU UYGULAMASI: PROSPEKTİF BİR ÇALIŞMANIN ÖN SONUÇLARI

SAĞLANMAK A. , GÜLTEKİN B. A.

TÜRK ORAL İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ XV. ULUSLARARASI BİLİMSEL SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Haziran 2018, ss.30-31

2018

2018

Vertical Augmentation-Soft Tissue Augmentation İn Anterior Mandible

Sağlanmak A. , Karabuda C., Güner M. Ö. , Gültekin B. A. , Başeğmez C.

Camlog Oral Reconstruction Foundation Annual Congress, Rotterdam, Hollanda, 26 - 28 Nisan 2018

2018

2018

ANTERİOR MAKSİLLADA KORTİKAL ALLOGREFT LAMİNA İLE YÖNLENDİRİLMİŞ DOKU REJENERASYONU UYGULAMASI PİLOT ÇALIŞMA

SAĞLANMAK A. , GÜLTEKİN B. A.

TÜRK ORAL İMPLANTOLOJİ DERNEĞİ XXIX. ULUSLARARASI BİLİMSEL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 12 - 13 Ocak 2018, ss.56

2016

2016

Oral implantolojide kemik rejenerasyon teknikleri ve klinik uygulamaları

GÜLTEKİN B. A.

Türk dişhekimleri birlği 22. uluslararası kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Mayıs 2016, ss.158

2016

2016

Clinical and radiographic evaluation of alveolar ridge augmentation using guided bone regeneration techniques

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Yalçın S.

20th AEEDC International Dental Conference, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri, 2 - 04 Şubat 2016, ss.184

2016

2016

Vertical-horizontal bone augmentation and the soft tissue management in the anterior aesthetic zone: A case report

GÜLTEKİN B. A. , Tuncer C. D. , Çınar Ç., YALÇIN S.

Turkish society of oral implantology 27th International scientific congress, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ocak 2016, ss.67

2016

2016

Vertical-horizontal bone augmentation and the soft tissue management in the anterior aesthetic zone. A case report

Gültekin B. A. , Tuncer C. D. , ÇİNAR İ. Ç. , Yalçın S.

Turkish society of oral şmplantology 27th international scientific congress, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ocak 2016, ss.67

2016

2016

Regeneration of oseeous defects using biomaterials: Success and complications

GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S.

Turkish society of oral implantology 27th International scientific congress, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Ocak 2016, ss.16

2015

2015

Evaluation of Volumetric Changes after Maxillary Sinus Floor Augmentation with Different Grafting Materials

GÜLTEKİN B. A. , Borahan O., YALÇIN S.

American Academy of Implant Dentistry Annual Congress, Las Vegas, Amerika Birleşik Devletleri, 21 - 24 Ekim 2015, ss.63

2015

2015

Ekspoze olan titanyum destekli D-PTFE membran ile üst çenede horizontal kret ogmentasyonu: Vaka sunumu

Çakır Ş., Çınar İ. Ç. , Selçuk N., GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S.

Turkish Society of Oral Implantology International Symposium, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2015, ss.25

2015

2015

Clinical approaches to treat peri-implant mucositis and peri-implantitis: A review

Çınar İ. Ç. , Çakır Ş., GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S.

Turkish Society of Oral Implantology International Symposium, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Haziran 2015, ss.23

2015

2015

Alveoler ridge reconstructions; Augmentation or osteotomy: Case series

ÇİNAR İ. Ç. , Gültekin B. A. , Çakır Ş., Selçuk N., Şiraliyev A., Yalçın S.

Turkish society of oral implantology 26th international scientific congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ocak 2015, ss.54

2015

2015

Comparison of platelet rich fibrin membrane and collagen membrane use effect on bone regeneration

Şiraliyev A., Nazaroğlu K., Özturan S., GÜLTEKİN B. A.

Turkish Society of Oral Implantology XXVI th International Congress, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Ocak 2015, ss.52

2014

2014

Rezorbe olmayan membran ile horizontal ve vertikal ogmentasyon: Vaka serileri

Selçuk N., GÜLTEKİN B. A. , Çakır Ş., YALÇIN S. , KARABUDA Z. C.

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 7. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014, ss.31

2014

2014

Peri-implanter defektlerin yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu uygulamasıyla rekonstrüksiyonu: Vaka serisi

Gültekin B. A. , ÇİNAR İ. Ç. , Yalçın S., Karabuda Z. C.

İstanbul Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi 7. Bilimsel kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 22 Kasım 2014, ss.29

2014

2014

Histologic and histomorphometric comparison of bone regeneration between bone morphogenetic protein-2 and platelet derived growth factor-BB in guinea pigs

GÜLTEKİN B. A. , Güven G.

American Academy of Implant Dentistry 63rd Annual Conference, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 08 Kasım 2014, ss.56

2014

2014

Horizontal and vertical bone augmentation with titanium reinforced D-PTFE membranes: Case series in 8 patients

Çakır Ş., Gültekin B. A. , Çinar İ. Ç. , Güven G., Sağlanmak A. , Yalçın S.

European Association for Osseointegration 23rd Annual Scientific Meeting, Rome, İtalya, 25 - 27 Eylül 2014, ss.95

2014

2014

Horizontal ridge augmentation at mandible with titanium reinforced d-ptfe membrane: a case report

Çakır Ş., ÇİNAR İ. Ç. , Gültekin B. A. , Yalçın S.

Turkish society of oral implantology international symposium, Antalya, Türkiye, 9 - 14 Haziran 2014, ss.23

2014

2014

Zirkonyum implants in oral implantology:Case Report

ERSANLI S. , GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S. , KARABUDA Z. C.

Turkish Society of Oral Implantology ,German Association of Dental Implantology 11th. Scientific Joint Symposium, Antalya, Türkiye, 9 - 14 Haziran 2014, ss.10-11

2014

2014

Sinus lifting with simultaneous implant placement

Selçuk N., GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S.

Turkish Society of Oral Implantology XIth International Symposium, İstanbul, Türkiye, 9 - 14 Haziran 2014, ss.34

2014

2014

Bone augmentation with allograft blocks: Case series

GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S.

Turkish Society of Oral Implantology XIth International Symposium, Antalya, Türkiye, 9 - 14 Haziran 2014, ss.19

2014

2014

Histomorphometric and radiographic analysis of two different composite graft materials used in maxillary sinüs augmentation

Ahmet Ş., Sağlanmak A., GÜLTEKİN B. A. , KARABUDA Z. C.

Turkish Society of Oral Implantology XIth International Symposium, Antalya, Türkiye, 9 - 14 Haziran 2014, ss.21

2014

2014

Guided bone regeneration with titanium reinforced d-PTFE membranes

Gültekin B. A. , Göker F., Çakır Ş., ÇİNAR İ. Ç. , Selçuk N., Yalçın S.

Turkish society of oral şmplantology 25th international scientific congress, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ocak 2014, ss.57

2013

2013

Implant placement with simultaneous guided bone regeneration with porous titanium granules in esthetic zone

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Yalçın S.

Turkish Society of Oral Implantology, Austrian Society of Oral Implantology, Azerbaijan Society of Oral Implantologists, German Association of Dental Implantology Xth International Scientific Joint Symposium, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2013, ss.17

2013

2013

Clinical evaluation of stability in two types of submerged dental implants

YALÇIN S. , GÜLTEKİN B. A.

ICOI, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Mayıs 2013, ss.11

2012

2012

Soft tissue management in anterior single tooth implant support restorations

ERSANLI S. , GÜLTEKİN B. A. , BEDELOGLU E., YALÇIN S.

icoi dünya kongresi, Newyork, Amerika Birleşik Devletleri, 20 - 22 Eylül 2012, ss.1

2012

2012

Clinical evaluation of two different socket preservation methods

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Yalçın S.

ICOI, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Eylül 2012, ss.11

2012

2012

Re-establishing esthetics and function using existing implants: A clinical report

Çakan U., Türkoğlu P. , Gültekin B. A.

36th Annual Congress of European Prosthodontic Association, Rotterdam, Hollanda, 1 - 04 Eylül 2012, ss.93

2012

2012

Fiber Reinforced Implant Supported Overdentures in Oral Implantology

Türkoğlu P. , Gültekin B. A. , Yalçın S.

IXth International Scientific Joint Symposium of Turkish Society of Oral Implantology, Austrian Society of Implantology, Azerbaijan Society of Oral Implantologists and German Association of Dental Implantology, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.32

2013

2013

Farklı simanların implant destekli kuron protezlerinin tutuculuğuna etkisinin değerlendirilmesi

Türkoğlu P. , Gültekin B. A. , Yalçın S.

Türk Oral İmplantoloji Derneği Uluslararası 24. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Ocak 2013, ss.35

2011

2011

Clinical evaluation of socket augmentation with nonresorbable membranes: a pilot study

GÜLTEKİN B. A. , Şiraliyev A., YALÇIN S. , Gür H.

20 th Meeting European Association for Osseointegration, Yunanistan, 1 - 04 Ekim 2011, ss.1021

2011

2011

Clinical evaluation of composite graft material in sinus lifting applications: a pilot study

KARABUDA Z. C. , GÜLTEKİN B. A.

XX. EAO annual scientific meeting, Yunanistan, 1 - 04 Ekim 2011, ss.1-2

2011

2011

Single tooth implant restorations with CEREC 3D 'Replication Mode' after socket preservation: A case report

Türkoğlu P. , Gültekin B. A. , Yalçın S.

20th Annual Scientific Meeting of the European Association of Osseointegration, Athens, Yunanistan, 1 - 04 Ekim 2011, ss.32

2011

2011

Single tooth implant restorations with CEREC 3D 'Replication Mode' after socket preservation: A case Report

Türkoğlu P., Gültekin B. A. , Yalçın S.

20 th Meeting of the European Association for Osseointegration, Athens, Yunanistan, 1 - 04 Ekim 2011, ss.1007

2011

2011

Influence of die-spacer thickness on cementation of CAD/CAM fabricated implant-supported crowns

Türkoğlu P. , Gültekin B. A. , Aydın M. M.

35 th European prosthodontic association, Bern, İsviçre, 1 - 04 Eylül 2011, ss.31

2011

2011

Influence of Die-spacer Thickness On Cementation of CAD/CAM Fabricated

Türkoğlu P. , Gültekin B. A. , Aydın M. M.

35th Annual Congress of European Prosthodontic Association, Bern, İsviçre, 1 - 04 Eylül 2011, ss.31

2011

2011

Çekim soketlerinin korunmasında allogreft ve membran kullanımının klinik değerlendirilmesi

YALÇIN S. , GÜLTEKİN B. A.

Türk Oral İmplantoloji Derneği Uluslararası Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2011, ss.2

2011

2011

Çekim Soketinin korunmasında rezorbe olmayan membran kullanımının klinik değerlendirilmesi

YALÇIN S. , GÜLTEKİN B. A.

Türk Periodontoloji Kongresi 41. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.1

2011

2011

Use of zirconium abutments in oral implantology

Şiraliyev A., GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S.

International Caspian Conference of Implantologists, Azerbaycan, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.59

2011

2011

Çeki soketlerinde mineralize allogreft kullanımının klinik değerlendirilmesi

YALÇIN S. , GÜLTEKİN B. A.

Türk Oral İmplantoloji Derneği 22. Uluslararası Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2011, ss.1

2010

2010

Clinical effect of platform switching on peri-implantitis tissues

YALÇIN S. , GÜLTEKİN B. A.

27th ICOI World Congress, Almanya, 1 - 04 Ağustos 2010, ss.1

2010

2010

Dental volumetric tomography in oral implantology

Özuygur B., GÜLTEKİN B. A. , Şiraliyev A., YALÇIN S.

Türk oral implantoloji derneği 7. sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.39

2010

2010

The effect of implant designs on hard and soft tissue preservation

GÜLTEKİN B. A. , Şiraliyev A., YALÇIN S.

Türk Oral İmplantoloji Derneği 7. sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.21

2010

2010

Clinical application of zirconium abutments in oral implantology

Şiraliyev A., Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Yalçın S.

Türk oral implantoloji derneği 7. sempozyumu, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2010, ss.35

2009

2009

Clinical and radiographical evaluation of a platform switched dental implants

GÜLTEKİN B. A. , Bayraktar M., Özgen M., YALÇIN S.

18 th meeting European association for osseointegration, Fransa, 1 - 04 Eylül 2009, ss.30

2009

2009

Clinical success of implant supported zirconium abutments in the aesthetic region

Atalay S., GÜLTEKİN B. A. , Şiraliyev A., Özgen M., Abdel-Hak J., YALÇIN S.

18th meeting European association for osseointegration, Fransa, 1 - 04 Eylül 2009, ss.19

2009

2009

Clinical evaluation of implant-tooth supported fixed partial prosthesis

Özgen M., GÜLTEKİN B. A. , Bayraktar M., Şiraliyev A., YALÇIN S.

18 th meeting European association for osseointegration, Fransa, 1 - 04 Eylül 2009, ss.25

2009

2009

Crestal bone loss around astra tech implants: 3 years clinical study

Türkoğlu P. , Atalay A. S. , Gültekin B. A.

18th Annual Scientific Meeting of European Association for Osseointegration, Monte Carlo, Monako, 1 - 04 Eylül 2009, ss.29

2009

2009

Evaluation of implant-supported bar designs with two and four implants (clinical study)

Bayraktar M., Özgen M., Şiraliyev A., GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S.

18 th meeting European association for osseointegration, Fransa, 1 - 04 Eylül 2009, ss.26

2009

2009

Crestal bone loss around Astra Tech implants: 3 years clinical study

GÜLTEKİN P., Atalay S., GÜLTEKİN B. A.

18 th meeting European association for osseointegration, Fransa, 1 - 04 Eylül 2009, ss.29

2009

2009

Clinical Applications of Implant supported overdentures with Ball and Bar attachments

ERSANLI S. , GÜLTEKİN B. A. , KARABUDA Z. C.

18th International Scientific Congress and Joint Meeting of the Turkish Society of Oral Implantology,Austrian Society of Oral Implantology, Antalya, Türkiye, 3 - 09 Haziran 2009, ss.17-19

2008

2008

Restoring endodontically treated teeth with a CAD/CAM system

Karataşlı B. , Türkoğlu P. , Sevük Ç., Aydın M. M. , Gültekin B. A.

32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association, Pecs, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2008, ss.159

2008

2008

Soft tissue and bone evaluation around custom made abutments

Gültekin B. A. , Bayraktar M., Akıllı E., Abdel-Hak J., Türkoğlu P. , Shiraliyev S., et al.

EAO 17th Annual Scientific Meeting, Warszawa, Polonya, 1 - 04 Eylül 2008, ss.17

2008

2008

Clinical evaluation of implant supported zirconium abutments with all ceramic zirconium based crowns in aesthetic region

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Yalçın S.

32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association, Pecs, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2008, ss.49

2008

2008

Clinical evaluation of implant supported ball attachment overdentures: Three years study

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Yalçın S.

32nd annual congress of european prosthodontic association, Pecs, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2008, ss.144

2008

2008

Clinical evaluation of implant supported ball attachment overdentures: three years study

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Yalçın S.

32nd Annual Congress of European Prosthodontic Association, Pecs, Macaristan, 1 - 04 Eylül 2008, ss.144

2008

2008

İmplant destekli zirkonyum post ve vidalı lamina kuron restorasyonu: Vaka raporu

GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S. , Özdemir T.

Türk oral implantoloji derneği 19. uluslararası bilimsel kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.56

2008

2008

Clinical evaluation of crown-implant ratio

Bayraktar M., GÜLTEKİN B. A. , Özgen M., Şiraliyev A., YALÇIN S.

Türk oral implantoloji derneği 19. uluslararası bilimsel kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.36

2008

2008

The effect of diabetes mellitus on osseointegration

Şiraliyev A., GÜLTEKİN B. A. , KARABUDA Z. C. , YALÇIN S.

Türk oral implantoloji derneği 19. uluslararası bilimsel kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.20

2008

2008

Clinical effect of platform switched dental implant design on peri-implant tissues

GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S. , Yıldırım E.

Türk oral implantoloji derneği 19. uluslararası bilimsel kongresi, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.34

2008

2008

Clinical applications of implant supported zirconium abutments and full ceramic restorations in the aesthetic zone : pilot study

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Bayraktar M., Yalçın S.

Congress of Turkish Society of Oral Medicine in conjunction with Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.36

2008

2008

Clinical evaluation of platform switched dental implant design: 1 year study

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Mutlu D., Yalçın S. , Aydın M. M.

Congress of Turkish Society of Oral Medicine in conjunction with Turkish Prosthodontics and Implantology Association, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.37

2008

2008

Clinical evaluation of implant supported full ceramic zirconium based screw retained prosthesis

GÜLTEKİN B. A. , YALÇIN S.

ICOI winter symposium, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Şubat 2008, ss.20

2006

2006

resonance frequency analysis of five implant stability during osseointegration period

ERSANLI S. , GÜLTEKİN B. A. , Abdel-Hak J., KARABUDA Z. C.

15. annual meeting european association for osseointegration, Zurih, İsviçre, 5 - 07 Ekim 2006, ss.1

2006

2006

Clinical evaluation of implant supported full ceramic screw retained prosthesis

GÜLTEKİN B. A. , Abdel-Hak J., Bayraktar M., YALÇIN S. , Özdemir T.

15 th annual scientific meeting european for osseointegration, İsviçre, 1 - 04 Ekim 2006, ss.133

2006

2006

Clinical performance of short implants: 1 year study

GÜLTEKİN B. A. , Özgen M., YALÇIN S. , KARABUDA Z. C. , Abdel-Hak J., Şiraliyev A.

15th Annual meeting european association for osseointegration, İsviçre, 1 - 04 Ekim 2006, ss.133

19

19

“Autogenous Particulate Dentin Graft Material Use at Inadequate Alveolar Bone”

GÜLTEKİN B. A.

International Osteology Symposium Barcelona 2019, Barcelona, İspanya, 25 - 27 Nisan 0019, cilt.1, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Dental implants

Çinar İ. Ç. , Gültekin B. A. , Sağlanmak A. , Töre C.

Biomaterials, Petricia Vizureanu, Editör, Intech Open, London, ss.1-14, 2020 Creative Commons License

2020

2020

Platelet rich fibrin applications in oral implantology

Sağlanmak A. , Çinar İ. Ç. , Gültekin B. A.

Platelets, Steve W. Kerrigan,Niamh moran, Editör, Intech open, London, ss.1-14, 2020 Creative Commons License

2016

2016

Treatment of Oral Fistulas

Cansız E. , Gültekin B. A. , Koltuk M. , Çakarer S.

A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery Volume 3, Mohammad Hosein Motamedi, Editör, Intech, London, ss.400, 2016

2016

2016

Ridge augmentation techniques in pre-prosthetic implant surgery

GÜLTEKİN B. A. , Cansız E., Yalçın S.

A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery Volume 3, Gültekin B.A., Cansız E., Yalçın S., Editör, Intech, Croatia, ss.953-978, 2016

2012

2012

Application of Finite Element Analysis in Implant Dentistry

GÜLTEKİN B. A. , GÜLTEKİN P., YALÇIN S.

Finite Element Analysis – New Trends and Developments, Farzad Ebrahimi, Editör, Intech Publications, Rijeka, ss.21-54, 2012

2012

2012

Application of Finite Element Analysis in Implant Dentistry

GÜLTEKİN B. A. , GÜLTEKİN P., YALÇIN S.

Finite Element Analysis – New Trends and Developments, Farzad Ebrahimi, Editör, Intech Publications, Rijeka, ss.21-54, 2012

2012

2012

Application of Finite Element Analysis in Implant Dentistry

GÜLTEKİN B. A. , GÜLTEKİN P., YALÇIN S.

Finite Element Analysis New Trends and Developments, Farzad Ebrahimi, Editör, Intech, Rijeka, ss.21-54, 2012

2012

2012

Application of Finite Element Analysis in Implant Dentistry

Gültekin B. A. , Türkoğlu P. , Yalçın S.

Finite Element Analysis New Trends and Developments, Farzad Ebrahimi, Editör, Intech, Rijeka, ss.21-54, 2012


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

XVI. International Scientific Symposium of the Turkish Society of Oral Implantology Azerbaijan Society of Oral Implantology

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2015

2015

Turkish Society of Oral ımplantology International 12th Scientific Symposium

Katılımcı

Antalya-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 83

h-indeksi (WOS): 5