Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

Kambiyo Senetlerinde İrade Sakatlıkları ve Üçüncü Kişilere İleri Sürülmesi

Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu'nun Anısına Armağan, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen /Prof. Dr. Saibe Oktay Özdemir, Editör, On İki Levha , İstanbul, ss.663-688, 2020

Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in Anısına Armağan

Çek Kanunu Madde 2/1 Kapsamında Muhatabın Özen Yükümlülüğü, Prof. Dr. Abuzer Kendigelen/Doç. Dr. Saadet Yüksel, Editör, On İki Levha Yayınları, İstanbul, ss.823-842, 2019

Diğer Yayınlar