Araştırma Alanları

SOSYAL BİLİMLER, MATEMATİK YÖNTEMLER

Sosyal Bilimler, Matematiksel Yöntemler, matematiksel modelleme ve psikolojik, sosyolojik ve ekonomik veri değerlendirme için istatistiksel teknikler gibi sosyal bilimlerde araştırma için kullanılan nicel metodolojiler ile ilgili kaynakları kapsamaktadır.

SOSYAL BİLİMLER, İNTERDİSİPLİNER

Sosyal Bilimler, Disiplinlerarası, sosyal bilimler ve bilgisayarlar, zaman ve toplum, değerlendirme pratiği, siyah çalışmalar, bilgi bilimi ve toplumu, eşcinsellik çalışmaları, çocukluk çalışmaları ve ölüm araştırmaları gibi alanlara disiplinler arası bir yaklaşımla kaynakları içerir.

ENDÜSTRİYEL İLİŞKİLER VE ÇALIŞMA

Endüstri İlişkileri ve İşgücü, tahkim, iş ve iş hukuku, insan kaynakları, emek tarihi, iş ilişkileri ve çalışma ilişkileri sosyolojisi ile ilgili kaynakları kapsamaktadır.

YÖNETİM

Yönetim, yönetim bilimi, organizasyon çalışmaları, stratejik planlama ve karar verme yöntemleri, liderlik çalışmaları ve toplam kalite yönetimi ile ilgili kaynakları kapsamaktadır.

İŞ

Bu kategori iş ve iş dünyasının tüm yönleriyle ilgili kaynakları kapsamaktadır. Bunlar pazarlama ve reklam, tahmin, planlama, yönetim, organizasyonel çalışmalar, tazminat, strateji, perakendecilik, tüketici araştırması ve yönetimi içerebilir. Ayrıca iş tarihi ve iş etiği ile ilgili kaynaklar da kapsanmaktadır.

Ekonomi ve İş
Sosyal Bilimler (SOC)