Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

  • 2020 1. Uluslararası 17. Ulusal Adli Bilimler Kongresi

    Katılımcı

    İstanbul, Türkiye

  • 2019 16. Adli Bilimler Kongresi

    Katılımcı

    İzmir, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 1

h-indeksi (WOS): 1