Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Urdu Adab Main Ataturk

Idrak , no.10, pp.6-18, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

"Hayyam Rubailerini Kemal'ce Söyleyiş"

Doğu Edebiyatı , no.3, pp.45-48, 2008 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Üsküdar at the Era of Ottoman Empire in the Eyes of Indian Travelers

12. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 13 - 15 October 2023, pp.40-41

Cultual Elements in the Short Stories of Saadat Hasan manto

"Uluslararası Dilbilim ve Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi I", Mardin, Turkey, 15 - 16 June 2023, pp.1-2 Creative Commons License

An Overview of Türkiye Travelogues Written in Urdu

International Multidisciplinary Conference on Socio-Cultural Research: Pakistan Türkiye Perspective (Pakistan-Türkiye İlişkileri Perspektifinden Uluslararası Multidisipliner Sosyo-Kültürel Araştırmalar Konferansı) , Islamabad, Pakistan, 03 May 2023, pp.21-22

Mustafa Kemal Pasha in Humayun Magazine

Tarihsel Perspektifte Türkiye Güney Asya İlişkileri (Kültür, Tarih, Edebiyat, Eğitim, Basın), İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2022, pp.42-43

A Life Dedicated to Translation: Masood Akhtar Shaikh and His Urdu Translations

Urduca-Türkçe Karşılıklı Çeviri Geleneği, İstanbul, Turkey, 02 November 2021

Urdu Gazeteciliğinde Öncü Kadınlar ve Kadınlara Yönelik Yayın Yapan İlk Gazete ve Dergiler

III. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu- "Avrasya'da Bilim ve Teknoloji Öncüleri", İstanbul, Turkey, 17 - 19 July 2019, pp.352-358

Istanbul of Ottoman Empire Period in the travelogues of Urd

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Congist'19) "Şehrin Dili", İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2019, pp.171

Türk Milli Mücadelesinin Urdu Şiirine Yansıması: Mevlana Zafer Ali Han Örneği

100. Yılında 19 Mayıs ve Milli Mücadele Uluslararası Sempozyumu, Samsun, Turkey, 11 - 14 June 2019, pp.199

Mehmet Akif ve Muhammed İkbal'in Şiirlerinde Balkan Savaşları

Milli Mücadelenin 100. Yılı Münasebetiyle," Doğu'nun İki Büyük Şairi Muhammed İkbal ve Mehmet Akif", İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2019

Münşi Mahbub Alem ve "Kavâid-i Turkî"

İstanbul Üniversitesi, Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, II. Uluslararası Avrasya çalışmaları, "Avrupa'da Türkiyat ve Şarkiyat Çalışmaları", İstanbul, Turkey, 4 - 06 July 2018, pp.30-40

Ataturk in Urdu Literature

International Reseach Scholars Seminar, New Delhi, India, 4 - 06 March 2018

Saadet Hasan Mantu'nun "Toba Tek Singh" Öyküsü Ekseninde Hindistan Pakistan Bölünmesi ve Göç

Vı. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatlarında Göç ve İnsan, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2017 Sustainable Development

Yaşar Kemal ka Novel ”Naraz samandar MaiN Maholiyat key Masail (Yaşar Kemal’xxin Deniz Küstü Romanında Ekolojik Sorunlar)

Edebiyat Ekoloji (Pakistan ve Uluslararası Bakış Açısı), Khairpur-Karaçi, Pakistan, 13 - 15 November 2017

Şibli Numanî'nin Seyahatnamesinde II. Abdülhamid ve Osman Paşa

Türk İslam Dünyasında Seyyahlar ve Seyahatnameler Uluslararası Bilgi Şöleni, Konya, Turkey, 13 - 15 October 2016, pp.29

Hint Müslümanlarının Yazılarında Halide Edib

IV. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğu Edebiyatlarında Kadın, İstanbul, Turkey, 24 - 25 November 2015

Hekim Muhammed Said'in Seyahatnamelerinde Türkiye ve Türkler

Türkiye ve Güney Asya Müslümanları (Geçmişten Günümüze Yeni Bir Perspektif), İstanbul, Turkey, 12 - 14 October 2015, pp.38-39

"Kanada'da Pakistanlı Bir Ses: Tasleem Elahi Zulfi"

Doğu'nun Batı'daki Melodik Sesi: Doğulu Şair ve Yazarlar, İstanbul, Turkey, 1 - 02 August 2012, pp.7-9

National Consciousness of Yahya Kemal and "Our Own Sky""

National Consciousness of Literature, Khairpur, Pakistan, 14 - 15 October 2008, pp.67-71

Books & Book Chapters

Pakistan Cumhuri Yayınları Türkiye Seyahatnamelerinde İstanbul

in: Türkiye'de Pakistan Çalışmaları I, A. Merthan Dündar,Davut Şahbaz, Editor, Ankara Üniversitesi, Ankara, pp.139-169, 2023

"Toba Tek Singh" Öyküsünde Hindistan-Pakistan Bölünmesi

in: Doğu Göç Edebiyatı, Kılıçer O.; Görgün H., Editor, Demavend, İstanbul, pp.58-66, 2017 Sustainable Development

Hint Müslümanlarının Yazılarında Halide Edib

in: Doğu Edebiyatında Kadın, Güzelyüz Ali, Editor, Demavend, İstanbul, pp.66-72, 2016

Turkey and Turks in the Travelogues of Hakim Mohammed Said

in: Journey of Urdu Language and Literature in Turkey (From the Perspective of Turkey-South Assian Muslims Relations), Toker H., Moeen A., Editor, Urdu Ghar, Bhavalpur, pp.50-61, 2015

Other Publications

Metrics

Publication

39

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals