Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Krizin Arkeolojisi

Liberalizmi Yeniden Düşünmek Seminerleri, İstanbul, Turkey, 1 - 31 March 2014, pp.1

İktisat ve Felsefe

İFMC İktisat ve Diğer Disiplinler Konferansları, İstanbul, Turkey, 1 - 31 December 2013, pp.1

Books & Book Chapters

Neo-Liberalizm ve Gelişmekte olan Ülkeler

in: İktisadın Dama Taşları IV, -, Editor, İst.Ünv.İktisat Fak Mezunlar Cem Yay, İstanbul, pp.71-95, 2007

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Globalizasyon

in: Ekonomi Zirvesi 2003, M.Şeker, , Editor, İ.Ü,İktisat Fak Yay, İstanbul, pp.56-64, 2003

Klasikler ve Adam Smith

in: İktisadın Dama Taşları II, -, Editor, İst.Ünv.İktisat Fak Mezunlar Cem Yay, İstanbul, pp.7-17, 2002

Other Publications