Dr.Öğr.Üyesi

Aynur ERDOĞAN COŞKUN


Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Sosyometri Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

2006 - 2009

2006 - 2009

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans Çift Anadal

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

Yurt dışı eğitim ve Türk modernleşmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü

2009

2009

Yüksek Lisans

Türkiye'de Yurt Dışına Öğrenci Gönderme Olgusunun Sosyolojik Çözümlemesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edebiyat Fakültesi Bölümü

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

2016

2016

2237-Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

Eğitim Yönetimi ve Planlama

TÜBİTAK

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sosyoloji, Sosyometri

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

STK'lar ve Yeni Toplumsal Hareketler

Lisans

Lisans

Din Sosyolojisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağdaş İdeolojiler ve Yeni Toplumsal Hareketler

Lisans

Lisans

Sosyolojide Yeni Eğilimler Semineri

Lisans

Lisans

Ana Sosyoloji Eserleri Semineri

Lisans

Lisans

Toplumsal Hareketler

Lisans

Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Değişim Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Türk Toplumunun Sosyolojisi

Lisans

Lisans

Toplumsal Hareketler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Durkheim Üzerine Dört Tip Entelektüel Üretim Biçimi ve Türkiye’deki Durkheim Yansımaları

Erdoğan Coşkun A. , Smith P.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.39, ss.9-23, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Meşrutiyet’in Evrimci Dergisi: Ulûm-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası

Erdoğan A.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.28, ss.73-91, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

“Aydınlık Gerçekçiliğin” Rotası

Erdoğan A.

Hece Dergisi, ss.43-48, 2014 (Hakemsiz Dergi)

2014

2014

Quartier Latin and the Cultural-Ideological Habitus of Ottoman Students

Erdoğan A.

European Journal of Research on Education, ss.60-65, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2013

2013

Sosyometrinin Doğuşu ve Gelişimi

Erdoğan A.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.387-414, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Tanzimat Döneminde Modern Bilim Algısı

Erdoğan A.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.1-31, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2012

2012

Tanzimatçı Paşanın Yerlilik Arayışı

Erdoğan A.

Hece Dergisi, ss.67-73, 2012 (Hakemsiz Dergi)

2010

2010

Tanzimat Döneminde Yurtdışına Öğrenci Gönderme Olgusu ve Osmanlı Modernleşmesine Etkileri

Erdoğan A.

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi), cilt.3, ss.121-151, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2020

2020

Beykoz’daki Üniversitelerin Beykoz’la İlişkisi

Erdoğan Coşkun A.

Beykoz 2020 Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Kasım 2020

2019

2019

The effect of technology on teaching role of the teacher

Erdoğan Coşkun A.

3nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Haziran 2019, ss.74

2016

2016

Kadın İşçilerin İş ve Hayat Memnuniyet Düzeyleri: Tekel Örneği

Erdoğan Coşkun A.

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD), Madrid, İspanya, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.437

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Osmanlı'da Yurt Dışı Eğitim ve Modernleşme

Erdoğan A.

Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul, 2016

2011

2011

Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak

Erdoğan A.

Ziya Gökalp, Tuna K.,Coşkun İ., Editör, Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Ankara, ss.68-91, 2011

2008

2008

Sivil Toplum ve Baskı Grupları

Şentürk M., Erdoğan A. (Editör)

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2008

2008

2008

Sivil Toplum Kavramı Tartışmaları

Şentürk M., Erdoğan A. (Editör)

Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2008

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Durkheimian Studies

Danışma Kurul Üyesi

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Sosyoloji Divanı

Danışma Kurul Üyesi

2019 - 2019

2019 - 2019

Sosyoloji Dergisi

Editör

2006 - 2007

2006 - 2007

Sivil Toplum

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi)

ESCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2020

Haziran 2020

Sosyoloji Dergisi (İstanbul Üniversitesi)

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2017

Ocak 2017

Düşünen Şehir

Diğer Dergiler

Ocak 2016

Ocak 2016

Tesam Akademi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Değerler Eğitimi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Aralık 2006

Aralık 2006

Edward Said Anısına Oryantalizm Sempozyumu

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Erdoğan Coşkun A.
Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

Beykoz 2020 Sempozyumu

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

The effect of technology on teaching role of the teacher, 3nd World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Burs Programı Çalıştayı

Çalışma Grubu

Ankara-Türkiye

2016

2016

Kadın İşçilerin İş ve Hayat Memnuniyet Düzeyleri: Tekel Örneği, 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı – İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD)

Davetli Konuşmacı

Madrid-İspanya

2013

2013

Quartier Latin and the Cultural-Ideological Habitus of Ottoman Students, II. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1