Education Information

Education Information

 • 1999 - 2003 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Institute of Social Sciences, Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Bogazici University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 1990 - 1995 Undergraduate

  Boğaziçi Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Toni Morrison'ın 'Beloved' Adlı Romanındaki Öteki'nin Sesi ile Sessizliğinin Türkçe'ye Aktarımı

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Edebiyat Fakültesi Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  From 'Theory to Practice' to 'Theory in Practice'

  Bogazici University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mütercim Tercümanlık

Foreign Languages

 • C1 Advanced French

 • C1 Advanced English